85177.jpg

Ansök nu till skolnätverket BRAVO!

01.03.2023 kl. 12:50
Nu ska skolor som vill komma med i det nya nätverket ansöka om att komma med. Verksamheten startar hösten 2023 och gäller det första året lärare som undervisar i musik och bildkonst i år 1–6. Nätverket ska hjälpa skolorna i arbetet att skapa en skola där konstämnen både syns och hörs som en naturlig del av vardagen, över ämnesgränser och under hela läsåret.

Foto: Frida Lönnroos

BRAVO!s webbplats öppnade i samband med utbildningsbranschens stora evenemang Educa. På sajten kan intresserade bekanta sig med nätverkets pedagogiska principer, och hur nätverket med sin materialbank kommer att hjälpa lärarna med färdigt tematiskt material som kan utnyttjas i undervisningen. Dessutom arrangeras nätverksträffar, verkstäder och inspirationsdagar.
– Forskningen har länge visat att konstämnena handlar om att utveckla framtidens kompetenser, berättar nätverkets koodinator Marina Lindholm.

– När barn och unga erbjuds många olika konstnärliga uttrycksformer utvecklas kreativiteten, en av de mest centrala framtidskompetenserna. Genom kreativa processer lär man sig tänka i nya banor och innovationsförmågan väcks. När man får utmana sig själv och ge utlopp för skaparkraften i en trygg miljö, växer också självkänslan och tron på den egna förmågan.

 

Inbesparingar och betonande av de ”hårda” ämnena i skolan har ändå lett till att gapet mellan läroplanen och det praktiska genomförandet vuxit.

– Den senaste undersökningen från 2019 visar till exempel att de finlandssvenska klasslärarna känner sig otillräckliga att undervisa musik. Undervisningen förverkligas alltså inte på det sätt som de nationella läroplansgrunderna förutsätter.

När barn och unga erbjuds många olika konstnärliga uttrycksformer utvecklas kreativiteten,
en av de mest centrala framtidskompetenserna.

Enligt Marina Lindholm visar forskningen att det inte handlar så mycket om lärarnas utbildning, utan om deras personliga intresse för musik, och hur aktivt de tagit del av kurser och fortbildningar utanför skolan. Skolornas resurser, musiktraditioner och ämnets status innanför skolväggarna spelar också en stor roll.

– Det är här BRAVO! kommer in. För att verkligen svara på behoven, frågade SFV lärare på olika stadier vilka behov de hade gällande konstämnen och kultur. Lärarna önskade sig allt från fortbildningar och färdiga undervisningspaket till dramapedagogik och kulturupplevelser, både i och utanför skolan.

Då BRAVO! startar i höst jobbar nätverket med bildkonst och musik, och verksamheten riktas till årskurserna 1–6. Årskurserna 7–9 och gymnasierna välkomnas med i ett senare skede.

Ansök till BRAVO!

Ansök till BRAVO! senast den 31 mars. Du hittar all information och ansökningsblanketten på www.bravoskolor.fi.

Om du har frågor kan du kontakta koordinator Marina Lindholm på marina.lindholm@sfv.fi.