80862.jpg

Skräddarsydd utbildning ger deltagarna verktyg att mäta effekt

16.02.2022 kl. 14:00
Hur ska man mäta betydelsen av arbetet inom tredje sektorn? Det får deltagarna på utbildningen Effektmätning och genomslagskraft lära sig. Det handlar om att veta hur man ställer upp mål, vad man ska mäta och hur, samt att hitta de rätta analysmetoderna.

Text: Sonja Finholm

För många föreningar och organisationer gäller det att varje år motivera sin existens, inte minst när det blir dags att ansöka om bidrag.

– För oss som sysslar både med kvalitativ och kvantitativ verksamhet kan det vara svårt att visa effekten av det vi gör. Tack vare den här kursen hoppas jag få kunskap om vilka metoder vi kan använda.

Det säger Katja Salojärvi som är verksamhetsledare för föreningen Norr om stan, en samarbetsförening för svenska föreningar i norra Helsingfors med omnejd.

Katja Salojärvi deltar i utbildningen i effektmätning för att få nya kunskaper om mätning och på samma gång uppdatera terminologin.

För deras del handlar det rent konkret om att mäta antalet deltagare i olika verksamheter och antalet personer som genomfört en utbildning, men också hur man kan tänka när det gäller mätning av mer abstrakta saker som till exempel psykiskt välmående.

– En annan sak som vi behöver bli bättre på är systematisk uppföljning till exempel av våra kurser. Om vi redan från början frågar deltagarna vilka förväntningar de har är det lättare att följa upp resultatet när kursen är klar.

Intresset bland föreningar och förbund att lära sig mera om effektmätning är stort.

Utbildningen i effektmätning och genomslagskraft ordnas av SFV i samarbete med kompetenscentret Kentauri.

Genom den skräddarsydda utbildningen får deltagarna kunskap om och förståelse för metoder som enkelt kan användas inom tredje sektorn. De praktiska verktygen ska vara användbara direkt i det egna arbetet. Syftet är helt enkelt att stödja organisationerna i effektmätning – hur man mäter och visar på samhällsnyttan.

– Intresset bland föreningar och förbund att lära sig mera om effektmätning är stort, säger Amy Jägerskiöld, pedagogisk planerare på SFV.

Enligt henne ser många aktörer inom tredje sektorn dagligen resultatet av sitt arbete, men de behöver stöd och kunskap i att mer systematiskt få fram fakta och resultat som stöder deras antaganden.

– Det kan vara tidskrävande att arbeta med effektmätning och genomslagskraft och därför behövs goda strukturer och systematik så att det inte belastar verksamheten i onödan.

En viktig del är att göra effektmätningen realistisk och hanterbar.

I utbildningen deltar personer från hela Svenskfinland som inom ramen för utbildningen får jobba med egna konkreta projekt. Tre av sex moduler är redan avklarade. Bland kursens teman finns ämnen som begrepp, mål och mätare samt insamlande och analys av data.

Utbildningen leds av Marina Lindell från Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Hon har lärt sig mycket av deltagarna.

Forskaren Marina Lindell utbildar i effektmätning.

 – I varje modul gör de små utvecklingsuppgifter och det har varit lärorikt för mig att få ta del av dem. Jag är imponerad över deltagarnas engagemang, kunskap och intresse att lära sig mera. Hela idén bakom utbildningen är ju att de ska kunna använda det de lär sig i sin egen organisation.

Utbildningen utgör också ett forum där aktörerna sinsemellan kan byta idéer och diskutera frågor kring hur man mäter och påvisar på effekter.

En viktig del är att göra effektmätningen realistisk och hanterbar. Marina Lindell säger att det finns många vetenskapliga metoder som passar bra inom tredje sektorn.

– Det kan vara allt från enkäter och intervjuer till observationer eller fokusgrupper. När det gäller enkätundersökningar finns det färdiga sådana som kan användas, till exempel för att mäta delaktighet eller självkänsla. Om man hellre vill utarbeta egna enkäter kan det vara bra att läsa på lite om hur man ska tänka, speciellt om man använder en ny metod.

För Maria Lingonblad, sakkunnig inom mobbningsfrågor på Folkhälsan, har den första delen av kursen varit en ögonöppnare.

– Vi har redan tidigare jobbat med olika former av effektmätning, men det finns alltid rum för utveckling. När man jobbar med extern finansiering handlar mycket om rapporter och ansökningar och då behövs välgrundade faktauppgifter. Tack vare kursen har jag har fått fina tips och nya idéer, och en del har jag till och med redan hunnit testa.

Även inom Folkhälsan handlar mycket om antalet deltagare eller hur många man når med sin verksamhet, men Maria Lingonblad säger att det också är viktigt att mäta själva innehållet.

– I skolvärlden finns det dessutom så många olika faktorer som påverkar. Även om vi når ut med vårt material kan det finnas utmaningar med implementeringen – av orsaker som vi inte kan påverka. Hur ska man då tänka kring effekten av vårt arbete?

Börja med att mäta en liten del av verksamheten.

Marina Lindell har också ett tips till alla som är intresserade av effektmätning:

– Om det känns svårt så är mitt råd att börja smått men tänka stort. Börja med att mäta en liten del av verksamheten.

 


Fakta om utbildningsenheten Effektmätning och genomslagskraft

Vad: Utbildning i effektmätning och genomslagskraft.

För vem: Anställda inom tredje sektorn. Sammanlagt 24 personer från hela Svenskfinland deltar.

Tidtabell: Utbildningen består av sex moduler. Två genomfördes hösten 2021 och resten genomförs under 2022.

Arrangörer: SFV i samarbete med kompetenscentret Kentauri. Utbildare är forskare Marina Lindell från Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi tillsammans med Jonna Laitinen från ungdomssektorns takorganisation Finlands Allians.

Aktuellt: Föreläsningsinnehållet i modulerna har bandats och planen är att skapa en webbkurs. Mer information hösten 2022.