80396.jpg

Vi fortsätter satsa på nyheter för unga

13.01.2022 kl. 05:24
Hösten 2020 utkom första numret av HBL Junior, en nyhetstidning för barn och unga. Med hjälp av bidrag från SFV utvecklas nu tidningen för att locka fler nya läsare.

Nyhetstidningen HBL Junior riktar sig till barn och unga i åldern 7–14 i Svenskfinland. Målet med tidningen är förutom att producera skräddarsydda, pålitliga och relevanta nyheter, även inspirera till läsande, bidra till förmågan att vara kritisk till nyheter, samt erbjuda kunskap om och från Svenskfinland. 

Tidningen är nu inne på sitt andra utgivningsår, och SFV ger ett bidrag på 28 000 euro för fortsatt utveckling av tidningen.

– Vi är oerhört glada över den finansiering vi får från SFV och andra fonder för att ge ut HBL Junior. Tidningen befinner sig i ett skede där vi satsar på utveckling och att attrahera ännu fler prenumeranter. Feedbacken vi får från både läsare och föräldrar visar att tidningen har en tydlig och viktig roll att fylla: både i att förklara och belysa stora och viktiga nyheter i vår omvärld, och i att lyfta fram barn från hela Svenskfinland och deras åsikter. Att tidningen kommer hem i tryckt format till barnen, är också något som uppskattas av många, säger Anna Hellerstedt, VD för KSF Media som ger ut HBL Junior.

I HBL Junior får unga läsa om vad som händer i världen, varför det händer, och om olika områden som intresserar speciellt dem. Det kan till exempel handla om miljö, djur, sport, fritid och sociala medier. Dessutom hörs de ungas röster i tidningen genom artiklar och intervjuer, och de är själva med i produktionen på olika sätt.

– Ett lockande och väl genomtänkt innehåll i HBL Junior inbjuder unga att läsa och i förlängningen bilda sig, vilket SFV jobbar för. Papperstidningen kan vara en viktig motvikt, eller ett tillägg, till det ständiga digitala flödet som många unga befinner sig i idag. Ett bra innehåll ökar dessutom intresset för nyheter och samhället, samt stärker de finlandssvenska identiteterna genom kunskapen om och rösterna från hela Svenskfinland som finns i tidningen, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning på SFV.

SFV har sammanlagt gett 68 000 euro till KSF Media för utgivningen av HBL Junior. 

De ungas röster om HBL Junior kan du läsa i SFV-magasinet (s. 16). 

Vi skrev om SFV-bidraget år 2020 till KSF Media/HBL Junior här.