80355.jpg

Nu utvecklas Läroteket för äldre elever

07.01.2022 kl. 08:00
Hösten 2021 lanserades Läroteket – webbplatsen som hjälper eleverna i årskurserna 1–6 att lyckas i skolan. Med hjälp av bidrag från SFV utvecklas nu Läroteket för grundskolans högre klasser samt andra stadiets utbildning.

Det är läraren Daniela Strandberg som i samarbete med och med bidrag av SFV skapat webbplatsen Läroteket. På sajten delar Daniela med sig av olika tips, tricks och metoder som stöder minnet och inlärningen, så att eleverna lär sig studera på ett effektivt och rätt sätt. Webbsajtens innehåll riktar sig till elever i årskurs 1–6, deras vårdnadshavare och lärare.

SFV beviljar nu 15 000 euro för vidareutveckling av Läroteket så att innehållet är tilltalande och relevant även för ungdomar i åldern 13 och uppåt. 

– Läroteket har tagits väl emot och har sedan starten haft många, närmare 20 000, unika användare. Strax efter lanseringen fick vi önskemål från fältet om en utvecklad version av Läroteket så att det även passar äldre elever, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Det innebär att den nya versionen av sajten – Läroteket 2.0 – lär ut kunskaper om hjärnan, minnet och studietekniker paketerat och anpassat för äldre mottagare. Dessutom utökas innehållet med kunskaper om bland annat stress, hormoner och sömn som i hög grad kan påverka studieprestationerna.

Läraren Daniela Strandberg brinner för att hitta alternativa metoder för inlärning.

– Lika möjligheter att lära är ett av SFV:s mål inom utbildningen. Läroteket har skapats som ett stöd för barn och unga att lära och utnyttja sin egen potential vad gäller lärandet oberoende av vilket stöd skolan eller hemmen förmår ge. Sajten tjänar också alla elever i hela Svenskfinland, det är en viktigt jämlikhetsaspekt, säger Niklas. 

Läroteket 2.0 lanseras i augusti 2022.

Vi har tidigare berättat om Läroteket här och här. Du kan läsa en längre artkel om hur Läroteket används i skolan och hemmen i SFV-magasinet 4-21 (s. 28) här.