80089.jpg

HARU - Skolor för empati, samverkan och potential att växa

08.12.2021 kl. 10:52
På ön Klovharun tillbringade Tove Jansson och Tuulikki Pietilä sina somrar. Där byggde de en stuga med ett enda rum, med fönster åt alla väderstreck, som för att bjuda in hela världen till sig. Ön representerar ett gott liv och är en symbol för skolnätverket Haru som bygger på en humanistisk värdegrund.

En värdegrund som betonar öppenhet och nyfikenhet, uppskattning av mångfald, jämställdhet och vilja att värna om det gemensamma bästa.

Skolnätverkets koordinator Annette Jansson berättar att Haru vill hjälpa skolorna i deras uppdrag att stödja barns och ungas utveckling i socioemotionella färdigheter och arbetet för en socialt hållbar skolvardag. Målet är en tryggare och öppnare skola där alla känner sig delaktiga, och som stödjer välmående och individer att hitta sig själva och deras tilltro till sin egen förmåga. 

– För att uppnå målet behöver vi aktivt odla vänlighet och empatiskt bemötande, vilket motverkar hatretorik, mob­bning, och psykisk ohälsa. Vi behöver öka viljan och förmågan att samarbeta. Vi behöver se eleverna, hjälpa dem att se sina styrkor och blomstra samt stärka den holistiska människosynen i våra skolor. Vi behöver jobba läsfrämjande och stärka de kommunikativa färdigheterna: förmågan att lyssna, föra en dialog och uttrycka sig mångsidigt och nyanserat, för att ge förutsättningar för fredliga och hållbara lösningar.  

Med utgångspunkt i Tove Janssons berättelser och med läsning som verktyg jobbar vi Haru med kommunikativa och socioemotionella färdigheter, bland annat empati och samarbetsförmåga. 

– Läsning är nyckeln till ett rikt och nyanserat språk, öppnar dörrar till nya världar, ökar förståelsen för andra människor och deras förhållanden och stärker förmågan att se olikheter som en rikedom. Dessutom erbjuder läsningen  fantastiska möjligheter till goda samtal, säger Jansson.

Med avstamp i läroplanens mål för individens utveckling, i de mångsidiga kompetenserna och i Agenda 2030 tar nätverket i samarbete med skolorna fram och delar goda modeller för hur man jobbar läsfrämjande och med frågor kring emotioner, samsyn och välmående i skolan. Verksamheten i skolnätverket Haru bygger på delakultur där skolorna inspirerar och lär av varandra. 


Bland annat det här får skolorna som ansluter sig till skolnätverket Haru:

 

  • Tillgång till skolnätverkets webbplats med pedagogiska materialpaket som bygger på mångsidiga, kreativa och funktionella arbetsmetoder med utgångspunkt i läsning, i huvudsak texter av Tove Jansson. Läsningen är en språngbräda till olika teman och ger möjligheter att jobba ämnesöverskridande, den ger möjligheter till goda möten där vi kan jobba med känslor och styrkor och där vi kan se och bekräfta varandra. Det ökar välmående och elever som mår bra är också elever som lär sig.
  • En årsklocka − Haru läsåret runt med inspiration och material för flaggdagar, temaveckor med mera. Här samlar vi bland annat material och temahelheter som ordnas och produceras av nätverkets samarbetspartner. Årsklockan ger hela skolan en möjlighet att engagera sig och jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.
  • Inspirationsworkshopar för både elever och lärare med utgångspunkt i Harus pedagogiska material samt frågor kring värdegrund, emotioner, läsning och socioemotionella färdigheter.
  • Pedagogiska kaféer, litteraturcirkel och seminarier utgående från olika teman, nätverkets målsättningar och önskemål från skolorna.
  • Nyhetsbrev om vad som är på gång i skolvärlden, best practices från Haru-skolorna, tips om fortbildningar, pedagogisk litteratur och annat aktuellt utgående från skolornas önskemål.

Skolnätverket Haru lanseras den 8 mars 2022

Redan nu kan du gå in på haruskolor.fi och beställa nyhetsbrevet för att få aktuell info direkt till din e-post. Du kan också kontakta skolnätverkets koordinator Annette Jansson för att höra om hur vi tillsammans kan jobba för en hållbar och meningsfull skolkultur. 

haruskolor.fi