79192.jpg

Ny webbplats ska hjälpa unga hitta till biblioteksutbildningarna

06.10.2021 kl. 07:12
Bland höstens mottagare av SFV-bidrag finns projektet biblioteksutbildning.fi. Webbplatsen ska hjälpa unga och äldre som är intresserade av att jobba på bibliotek, att hitta sin studiestig. Det långsiktiga målet är att öka antalet svenskspråkiga bibliotekarier och diversiteten bland bibliotekspersonalen.

Bild: Finlands svenska biblioteksförening rf

Senast i rapporten Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland av Maria Grundvall/Svenska kulturfonden kom det fram att det råder brist på svenskspråkig bibliotekspersonal i Finland. 

Därför vill Finlands svenska biblioteksförening (FSBF) nu genom webbplatsen biblioteksutbildning.fi synliggöra och förtydliga studiestigarna för biblioteksutbildningar på svenska i Finland.

Målet med webbplatsen är att lyfta upp de svenskspråkiga utbildningarna, de aktörer som erbjuder dem samt skapa ett starkt samarbetsnätverk mellan olika finlandssvenska aktörer. 

Projektets viktigaste målsättningar är att långsiktigt se en utveckling i antalet svensk- och flerspråkiga, behöriga bibliotekarier samt att skapa mer diversitet bland bibliotekspersonalen i Finland. 

– Eftersom biblioteken finns till för alla är diversitet bland bibliotekspersonal av största vikt. Vi hoppas att projektet kan leda till att fler söker sig till de svenskspråkiga utbildningarna och att vi får fler svenskspråkiga bibliotekarier i Finland, säger Azsa Arnautovic, verksamhetsledare på FSBF.

SFV ger 8 000 euro till projektet bibliteksutbildning.fi.

– Vi är tacksamma att SFV ville stödja projektet och ser bidraget som en bekräftelse på bibliotekens betydelse för samhället. Tack vare bidraget har vi möjlighet att skapa en plattform som kan bli en bestående del av föreningens verksamhet. Vi hoppas att projektet kan både stärka och synliggöra den svenskspråkiga biblioteksutbildningen men också bibliotekens verksamhet i allmänhet, säger Azra Arnautovic.

SFV har fri ansökningstid för allmänna bidrag – man kan när som helst sända in en ansökan. Vi strävar efter att ge svar inom 3 månader efter inlämnade ansökan, oftast går det fortare. 

Se hela lista på höstens mottagare hittills