78668.jpg

Över 700 studerande får Studiefondens stipendium  

26.08.2021 kl. 08:34
Färre studerande bedriver utlandsstudier och allt fler lider av en osäker arbetssituation. Coronakrisen syns tydligt i årets ansökningar till Svenska studiefonden, som i år delar ut nästan 900 000 euro till studerande och läroinrättningar. 

Bild: Jeswin Thomas/Unsplash

Över 700 studerande vid högskolor och universitet får stipendium av Studiefonden. Ungefär 70 procent av stipendierna beviljas för studierelaterade kostnader i Finland och resten för studier eller praktik utomlands.

– Det här är en stor förändring i jämförelse med tidigare år. Före coronakrisen gick ungefär hälften av våra bidrag till studier och praktik utomlands, säger Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden.

Coronakrisen påverkar studievardagen också i Finland.

– Många sökande lider av en osäker arbetssituation. Färre arbetsturer, permitteringar och svårigheter att hitta jobb påverkar studerandes ekonomi stort, säger Zevallos.

Totalt fick Studiefonden 970 ansökningar i år. Det är ungefär 100 färre ansökningar än ifjol.

Studiefonden beviljar stipendium åt heltidsstuderande vid högskolor eller universitet. De sökande ska ha svenska som modersmål eller studiespråk och ha finskt medborgaskap eller vara bosatta i Finland. Alla kan beviljas stipendium högst en gång och för sin första examen.

Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro, och för utbytesstudier mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd. Studiefonden betalar ut 85 procent av stipendiet genast och 15 procent efter att Studiefonden godkänt studerandes redovisning över hur stipendiet har använts.

Ungefär 170 000 euro till läroinrättningar

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildningsenheter och folkhögskolor bidrag för elevstipendier. I år fick 51 skolor totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning.

Om Svenska studiefonden

Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får genast besked om besluten. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi.


Förutom SFV, som i år bidrog med 100 00 euro, deltar följande stiftelser och föreningar i finansieringen av Studiefonden: