78536.jpg

Läroteket hjälper oss studera rätt

18.08.2021 kl. 10:36
Alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig och lyckas i skolan. Ändå har många av oss, både barn och vuxna, vaga kunskaper om hur inlärning, hjärnan och minnet fungerar. Det vill Läroteket råda bot på. Läroteket är webbplatsen som lär elever att studera effektivt och på rätt sätt, och vårdnadshavare att ge god läxhjälp till barnen.
Bild: Daniela Strandberg

Läraren Daniela Strandberg vet hur man ska studerar så att man lär sig. Nu har hon, i samarbete med och med bidrag av Svenska folkskolans vänner (SFV), skapat webbplatsen Läroteket, där hon delar med sig av olika tips, tricks och metoder som stöder minnet och inlärningen.

– Jag har under mina år som lärare insett att såväl elever som vårdnadshavare saknar kunskap om studieteknik. Och jag är faktiskt förvånad över hur lite våra elever i de finländska skolorna faktiskt får lära sig HUR man lär sig. Ändå är det en oerhört viktig och rentav av­görande sak, säger Strandberg. 

Läroteket öppnades i början av augusti och får användas fritt av alla intresserade. Webbsajtens innehåll riktar sig till elever i årskurs 1–6, deras vårdnadshavare och lärare.

Under pandemin har hemmets betydelse i inlärningsprocessen blivit större på grund av perioder av distansundervisning. Men även vid närundervisning har vårdnadshavarna en viktig roll bland annat vad gäller läxhjälp.

– Många föräldrar kan känna sig lite handfallna när de ska hjälpa barnet med skolarbetet. Det barnen lär sig idag har kanske ändrat sedan man själv gick i skola. Genom Läroteket vill vi ge stöd där det verkligen behövs och inbjuda vårdnadshavare att vara en del av lärprocessen. Målet är att alla barn har lika möjligheter att lära, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Materialet på webbplatsen är indelat i tre grupper utgående från användarna: elever, vårdnadshavare och lärare. Utgående från målgruppernas behov finns det korta filmer och annat material som förklarar hur hjärnan fungerar, information om studieteknik och stödmaterial för olika ämnen. 

– Jag brinner för att hitta alternativa metoder för inlärning. Dessutom strävar jag efter att det ska vara underhållande och spännande att lära sig nya saker, säger Strandberg.

– Det är fantastiskt att de allra flesta kan uppnå goda resultat vad gäller inlärning, bara de hittar de rätta metoderna. Här är Läroteket en guldgruva, och sajten tjänar alla elever i Svenskfinland. Det är en viktigt jämlikhetsaspekt, säger Wahlström.

I höst åker Strandberg runt till skolor och föreläser för lärare om undervisning på hjärnans villkor och hur man kan tillämpa Läroteket i sin undervisning. 

Läroteket finns på www.laroteket.com. På webbplatsen kan även lärarna anmäla sig till fortbildningarna. 

SFV:s bidrag till Läroteket är 33 178 euro. Därtill har SFV beviljat 10 747 euro för fortbildningarna runtom i Svenskfinland hösten 2021.
 
Kort fakta om Läroteket – laroteket.com
  • en kostnadsfri webbplats med pedagogiskt material som hjälper elever att studera på rätt sätt
  • riktar sig till elever i årskurs 1-6, deras vårdnadshavare och lärare
  • webbplatsen öppnade 2.8 och får användas av alla intresserade
  • under hösten ordnas 10 fortbildningar för lärare runtom i Svenskfinland

PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras
Helsingfors den 18 augusti 2021