70410.jpg

Det svenska i Finland ska synas på Wikipedia

24.09.2019 kl. 10:25
Wikipedia-informationen om det svenska i Finland ska förbättras och förtydligas. SFV beviljar Föreningen Projekt Fredrika 20 000 euro för uppdraget.

Det finns mycket information på svenska på Wikipedia, men samtidigt stora luckor i informationen om det svenska i Finland.

– Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Vi vill att det svenska i Finland syns tydligare här – både på svenska och på andra språk, säger Lina Winqvist som är innehållschef på den nygrundade föreningen Projekt Fredrika.

På Wikipedia borde det finnas flera artiklar om personer, orter och fenomen som är viktiga för det svenska i Finland. Det här blir Projekt Fredrikas uppdrag. Samtidigt ska man också granska att informationen som redan finns är korrekt.

Ett viktigt led i projektet är att skapa verktyg och modeller för att underlätta uppdateringen och kompletteringen av informationen. 

– Genom att använda en robot, Fredrikas Lupp, har vi redan editerat flera tusen Wikipedia-artiklar maskinellt. En annan viktig del av vårt projekt är att uppmuntra finlandssvenska föreningar, organisationer och eldsjälar att bidra till innehållet om Svenskfinland på Wikipedia, säger Kaj Arnö som är styrelseordförande för föreningen Projekt Fredrika.

– För SFV är det viktigt att den digitala bilden av Svenskfinland på Wikipedia är så demokratisk, korrekt och omfattande som möjligt. Genom projektet garanteras tillgången till bättre källmaterial på nätet och på sikt ökar det kunskapen om det svenska i Finland, säger SFV:s kanslichef Johan Aura

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner har beviljat föreningen Projekt Fredrika bidrag på sammanlagt 100 000 euro. 

Till projekt Fredrikas Webbplats