Rickard Eklund vinnare i årets Solveig von Schoultz-tävling

05.09.2016 kl. 14:11
Tävlingen gällde i år dikter och sammanlagt skickades 117 tävlingsbidrag in.

Under måndagen den 5 september delade SFV ut pris i sin årliga litteraturtävling för 30 år fyllda, Solveig von Schoultz-tävlingen. 

 

Bodil Granö (hedersomnämnande), Linda Smith (hedersomnämnande), Malin Slotte (II pris) och Rickard Eklund (I pris). Tredjepristagaren Camilla Thelestam kunde inte närvara vid prisutdelningen. (klicka för stor version). Foto: SFV.

 

Första pris, 5000 euro, fick Rickard Eklund, Vörå, för en diktsvit som enligt juryn ristat in tiden i både minnen och pulpetlock. Gestaltningen är personlig och politisk med både en mörk och ljus humoristisk stämning. Det gäller att hålla sig innanför ramarna och ändå kan man aldrig vara lättmjölksrätt.

Andra pris, 3 000 euro, gick till Malin Slotte, Helsingfors, för en prosalyrisk diktsvit som väver samman konkreta vardagsbilder och existentiellt djup i en stilla harmoni som ekar mellan raderna. Små, välbekanta platser blir då stadiga fästen för tankens ohejdbara rörlighet.

Tredje pris, 2000 euro, gick till Camilla Thelestam, Helsingfors, för dikter som närgånget utgår från den lilla detaljen - maskrosfröet, kronbladet, skiljetecknen - och där den stilistiska stramheten utmynnar i en sällsam lätthet.

Hedersomnämnande fick Bodil Granö, Esbo, för dikter som omspänner en räcka känslokast från hetta till ljumhet, från virvlande till solkighet, allt framfört med utsökt temperament.

Hedersomnämnande fick Linda Smith, Åland, för dikter som uppvisar en exakt språkbehandling och känsla för livets detaljer. Den på ytan stramt hållna helheten öppnar sig mot sammanhang som är lika hemlighetsfulla som universella.

I juryn satt författaren Mia Franck (ordförande), författaren Peter Sandström samt litteraturvetaren Maria Österlund.

 

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986, och Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30) som instiftades 2004.

Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Arvid Mörne-tävlingen utlyses i oktober, tävlingstiden går ut i mitten av januari, och prisutdelningen sker i maj. Solveig von Schoultz-tävlingen utlyses i januari, tävlingstiden går ut i mitten av april, och prisutdelningen sker i september. 
Båda tävlingarna har samma prissummor:  I pris 5 000 euro, II pris 3 000 euro och III pris 2 000 euro.