Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf - Årsmöte 2024

Mötestid och plats
Tisdagen den 26 mars 2024 kl. 12
SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, Helsingfors.

Vi önskar att alla medlemmar som tänker delta i mötet anmäler sig på förhand, senast den 22 mars 2024 kl. 15.

Deltagande på distans via videolänk
Medlemmarna kan även delta i årsmötet på distans, vilket sker via mötestjänsten Zoom. Om du behöver hjälp med installationen eller användningen, kontakta rabbe.sandelin@sfv.fi (0400-453 953). Ladda ner Zoom-programmet här:
https://zoom.us/download

Distansdeltgarna får en länk till mötet. Länken skickas ut per e-post till mötesdeltagarna senast dagen innan mötet. Årsmötets deltagare ska vara beredda på att vid behov styrka sin identitet då mötet börjar. Om proceduren för eventuella omröstningar besluter årsmötet.

Till anmälningsformuläret

Möteshandlingar
Föredragningslistan samt styrelsens berättelse över föreningens verksamhet, jämte bokslut och revisorns utlåtande för 2023 finns tillgängliga i originalform på föreningens kansli under mötet. De kan också beställas i samband med förhandsanmälan, varefter de skickas per e-post tillsammans med möteslänken dagen innan årsmötet.

Styrelsen

Notera att detta möte gäller Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf, inte Svenska folkskolans vänner rf.

Till vilken förening hör jag? Läs Frågor och svar om de två SFV-föreningarna.