SFV på Bokmässan i Helsingfors

16.10.2013 kl. 09:58
På Bokmässan lanseras den femte boken i SFV:s biografiserie över finlandssvenska personligheter och profiler som riskerar att glömmas bort. Nu står den kalejdoskopiska författaren och historikern Alma Söderhjelm i tur. Författare är professor Bo Lönnqvist.

SFV:s monter finns på området Den finlandssvenska boken under hela mässan, den 24-27 oktober. Öppet 10-18 (fredag 10-20).

SFV:s program:
Edith Södergran-scenen torsdag 24.10 kl 13
Författaren Pia Heikkilä intervjuas av Wivan Nygård-Fagerudd om biografin Anna Bondestam – det röda Svenskfinlands röst.

Totti-scenen torsdag 24.10 kl 14.30
Professor emeritus Bo Lönnqvist intervjuas av Peik Henrichson om biografin Alma Söderhjelm – Ett litteraturantropologiskt porträtt. Officiell boklansering.


Biografin över Alma Söderhjelm har skrivits av professor emeritus Bo Lönnqvist, som haft Alma Söderhjelm som forskningsobjekt och intresse i snart femtio år.

Professor Bo Lönnqvist

foto: Marja-Liisa Väisänen

– Tanken på att närmare tränga in i Alma Söderhjelms liv grep mig redan 1967 genom att jag fann hennes bok Kulturförhållanden under franska revolutionen i ett antikvariat i Helsingfors. Boken fängslade genom sitt kulturbegrepp, som vid den tiden starkt fördes fram inom etnologin. Söderhjelm var i min barndom fortfarande mycket levande, hon nämndes och citerades. Hon är värd att minnas, säger Lönnqvist.
Lönnqvist har valt att bygga upp sin biografi tematiskt och inte kronologiskt. Det är enligt Lönnqvist det enda ärliga sättet att närma sig Alma Söderhjelm.

– Alma Söderhjelm levde historia, hon skrev om människan i historien, hon blev historia. Hon efterlämnade både historia och historier. I denna bok förväntas läsaren vrida det hemlighetsfulla kalejdoskopet, leksaken – medsols eller motsols – och fängslas av det mångskiftande i människans väsen som kulturvarelse.

Enligt Lönnqvist hade det varit bekvämt och enkelt att skildra Alma Söderhjelm i någon av hennes förväntade eller föreskrivna roller. Men då han inte är historie- eller litteraturforskare, utan kulturantropologiskt inriktad etnolog, hade det inte för honom varit försvarbart att skriva en kronologiskt uppställd, klassisk biografi.

– Det hade blivit ”en värdefull tråkighet”, som Alma själv skulle hade sagt det. En sådan krönika, med anspråk på fullständighet, skulle ha blivit alltför ytlig och rationalistisk, när man står inför en så sällsynt person som Alma Söderhjelm.
 

RS