Solveig von Schoultz-tävlingen 2019

Tävlingstiden för Solveig von Schoultz-tävlingen 2019 har gått ut. I augusti kontaktar vi dem som får ett pris eller ett hedersomnämnande. Prisutdelningen är den 3 september.

Svenska folkskolans vänner utlyser Solveig von Schoultz-tävlingen 2019. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.

Tävlingsregler:

 • Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång fyllt 30 år. 
 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.
 • År 2019 gäller tävlingen noveller.
 • Manuskriptet får omfatta högst 25 000 tecken (inkl. mellanslag). 
 • Novellen skall vara skriven på svenska.
 • Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till tävlingen. 
 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag. 
 • De som tidigare erhållit ett penningpris i Solveig von Schoultz-tävlingen får inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt - använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan delta med pappersmanus som du postar, eller med elektroniska manus (doc, docx, pdf).
 • Sänd ditt pappersmanuskript till: Svenska folkskolans vänner, PB 198, 00121 Helsingfors. Märk din försändelse ”Solveig von Schoultz-tävlingen”. 
 • Sänd in ditt bidrag elektroniskt genom att ladda upp manuskriptet via vårt webbformulär.

Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: 
Namn, Personnummer, Fullständig adress, Telefonnummer, E-post
Skriv på kuvertet endast din pseudonym, slut kuvertet och bifoga kuvertet i brevet med ditt manuskript

Notera:

 • Tävlingstiden är 15.1.2019–15.4.2019 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter. 
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av augusti. 
 • Prisutdelning och publicering av vinnarnamnen sker i september 2019.
 • SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. 

Närmare uppgifter om tävlingen ger Camilla Nordblad, tel. 045-1210 864, camilla.nordblad@sfv.fi


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare