Solveig von Schoultz-tävlingen 2024

Den 15 mars startar Solveig von Schoultz-tävlingen, som denna gång gäller dikter. Du kan sända in ditt diktbidrag elektroniskt via länken som öppnar då tävlingstiden börjar.  

Tävlingsregler:

 • Tävlingen är öppen för dig som vid tävlingstidens utgång, det vill säga 15.6.2024, fyllt 30 år.
 • Du som deltar i tävlingen är finländsk medborgare.
 • Tävlingen gäller dikter.
 • Du kan sända in ett bidrag till tävlingen.
 • Bidraget ska bestå av minst fem, men högst tio dikter.
 • Dikterna ska vara skrivna på svenska.
 • Du får inte delta i tävlingen, om du har publicerat dig i skönlitterär bokform på förlag.
 • Om du tidigare har vunnit ett penningpris i Solveig von Schoultz-tävlingen får du inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt – använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan sända in ditt manus per post eller elektroniskt.
 • Om du sänder in ditt manus per post:
 1. Lägg manuset i ett kuvert. Bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post.
 2. Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet. 
 3. Skriv ”Solveig von Schoultz-tävlingen” på kuvertet som innehåller ditt manus och brevet med dina personuppgifter.
 4.  Posta det till adressen: Svenska folkskolans vänner, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.
 • Om du sänder in ditt manus elektroniskt:
  Använd formuläret länkat nedan. I formuläret ska du även mata in dina personuppgifter. En betrodd person på SFV:s kansli separerar dina riktiga personuppgifter från din pseudonym, och förmedlar endast det anonyma tävlingsbidraget till juryn.

Notera:

 • Tävlingstiden börjar den 15 mars 2024 och tar slut den 15 juni 2024 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Se därför till att du har egna kopior och säkerhetskopior på dina texter.
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av september.
 • Prisutdelning är på Helsingfors bokmässa i oktober 2024.
 • SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. En bok med vinnartexterna ges ut i samband med  prisutdelningen i oktober 2024. 

skicka in ditt bidrag


Allmänt om tävlingen

Syftet med tävlingen är att främja litterärt skrivande på svenska i Finland. Tävlingen gäller vartannat år dikter, vartannat år noveller. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro, samt eventuella hedersomnämnanden delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Dessutom får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare


Solveig von Schoultz röker en cigarett på ett svartvitt foto. Hon är nästan i helprofil.

Vem var Solveig von Schoultz?

Solveig von Schoultz (1907–1996) nådde konstnärligt mästerskap både som lyriker och som novellist. Hon debuterade år 1932 med ungdomsromanen Petra och silverapan, som följdes av romanen December fem år senare. Hennes första diktsamling Min timme utkom 1940. Kriget hade stor betydelse för henne, liksom för många av de kvinnliga författare som debuterade på 1930-talet, vilket framgår av den självbiografiska Längs vattenbrynet från 1992. Litteraturkritiken har i efterhand uppmärksammat att von Schoultz vid tiden för sin debut drogs till modernismen, som i början av 1940-talet var mycket omstridd.

Inom litteratur- och kvinnoforskningen har man fäst uppmärksamhet vid att von Schoultz utforskade ”samhällsmodern” – en kvinnotyp som ofta förekommer i kvinnotexter från kriget och efterkrigstiden. Solveig von Schoultz skildrar, ofta med en viss ironi, moderskapets många aspekter: från lycka till självuppoffring och åsidosättande av egna behov. Under hennes långa författarbana bemöttes detta på olika sätt. Under de första årtiondena fick hon god kritik för sin psykologiska insikt och sina kunskaper om kvinnor och barn. Under könsrollsdebatten på 1970-talet var kritiken njuggare, medan hennes texter senare bemötts med uppskattning även från feministiskt håll.

Källa: Katarina von Numers-Ekman: ”Solveig von Schoultz”. Biografiskt lexikon för Finland, blf.fi, SLS URN:NBN:fi:sls-5163-1416928957769