Arvid Mörne-tävlingen 2021

Tack för alla bidrag! Tävlingstiden för Arvid Mörne-tävlingen 2021 gick ut 15.1.2021. 
Tävlingsbidragen bedöms av en jury, och i april kontaktar vi dig som får ett pris eller ett hederomnämnande. Prisutdelningen är i maj 2021.


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare


Arvid Mörne som ung man. Han tittar rakt i kameran med stadig blick.

Vem var Arvid Mörne?

Med sin naturlyrik etablerade Arvid Mörne (1876–1946) skärgården och kustbygderna som finlandssvenskarnas eget poetiska landskap. Han hörde också till de mest respekterade bland ”den svenska jordens” ideologer, som ville bygga upp ett folkligt, finlandssvenskt och patriotiskt nationalmedvetande. 

Men för det svenska ekonomiska och politiska etablissemanget framstod Mörne i många avseenden som oppositionell person. Det var inte bara mot AKS och äktfinsk svenskfientlighet som Mörne höjde sin berömda djupa malmstämma; också mot Lapporörelsen och dess svenska gynnare, mot höger­radikalism i allmänhet och även mot de kommersiella intressenas kulturella förmynderi yttrade han sig både som diktare och publicist. Mörne var också Finlands mest framträdande representant för den nordiska demokratins ”beredskapsdiktning” mot de totalitära tendenserna i 1930-talets Europa.

Redan som ung hade Mörne väckt uppmärksamhet med sin friska men ännu något oviga lyrik, men av den samtida konservativa kritiken ställdes han i skuggan av andra diktare. Senare bedömare har med skäl vänt på rangordningen. 

Källa: Johan Wrede: ”Arvid Mörne”. Biografiskt lexikon för Finland, blf.fi, SLS
URN:NBN:fi:sls-4798-1416928957404