Arvid Mörne-tävlingen 2021

Svenska folkskolans vänner utlyser Arvid Mörne-tävlingen 2021, som gäller noveller.

Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivseminarium.

TÄVLINGSREGLER:

 • Tävlingen är öppen för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år.
 • År 2021 gäller tävlingen noveller.
 • Manuskriptet får omfatta högst 25 000 tecken (inkl. mellanslag).
 • Novellen skall vara skriven på svenska.
 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.
 • Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till tävlingen.
 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag.
 • De som tidigare fått ett penningpris i Arvid Mörne­-tävlingen får inte delta på nytt.

INSTRUKTION:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt – använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan delta med pappersmanus som du postar, eller med elektroniska manus (txt, doc, docx, pdf)
 • Sänd ditt pappersmanuskript till: Svenska folkskolans vänner, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.
 • Skriv ”Arvid Mörne­-tävlingen” på kuvertet.
 • Sänd in ditt bidrag elektroniskt genom att ladda upp manuskriptet via detta formulär, som är öppet under tävlingstiden.
 • Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e­post. Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.

NOTERA:

 • Tävlingstiden är 15.10.2020 – 15.1.2021 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen.
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter.
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av april.
 • Vinnarnamnen offentliggörs i maj 2021.

ladda upp ditt bidrag


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare


Arvid Mörne som ung man. Han tittar rakt i kameran med stadig blick.

Vem var Arvid Mörne?

Med sin naturlyrik etablerade Arvid Mörne (1876–1946) skärgården och kustbygderna som finlandssvenskarnas eget poetiska landskap. Han hörde också till de mest respekterade bland ”den svenska jordens” ideologer, som ville bygga upp ett folkligt, finlandssvenskt och patriotiskt nationalmedvetande. 

Men för det svenska ekonomiska och politiska etablissemanget framstod Mörne i många avseenden som oppositionell person. Det var inte bara mot AKS och äktfinsk svenskfientlighet som Mörne höjde sin berömda djupa malmstämma; också mot Lapporörelsen och dess svenska gynnare, mot höger­radikalism i allmänhet och även mot de kommersiella intressenas kulturella förmynderi yttrade han sig både som diktare och publicist. Mörne var också Finlands mest framträdande representant för den nordiska demokratins ”beredskapsdiktning” mot de totalitära tendenserna i 1930-talets Europa.

Redan som ung hade Mörne väckt uppmärksamhet med sin friska men ännu något oviga lyrik, men av den samtida konservativa kritiken ställdes han i skuggan av andra diktare. Senare bedömare har med skäl vänt på rangordningen. 

Källa: Johan Wrede: ”Arvid Mörne”. Biografiskt lexikon för Finland, blf.fi, SLS
URN:NBN:fi:sls-4798-1416928957404