Arvid Mörne-tävlingen 2020

Tävlingstiden för Arvid Mörne-tävlingen 2020 gick ut 15.1. Tack för alla tävlingsbidrag! Vi kontaktar dem som får ett pris eller ett hedersomnämnande i medlet av april.  Läs mer


Svenska folkskolans vänner utlyser Arvid Mörne-tävlingen 2020, som gäller dikter. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivseminarium. SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. 

Tävlingsregler:

 • Tävlingen står öppen för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år.
 • År 2020 gäller tävlingen dikter.
 • Varje deltagare skall sända in minst fem, och högst tio dikter.
 • Dikterna skall vara skrivna på svenska.
 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.
 • Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till tävlingen.
 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag.
 • De som tidigare fått ett penningpris i Arvid Mörne-tävlingen får inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt - använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan delta med pappersmanus som du postar, eller med elektroniska manus (txt, doc, docx, pdf)
 • Sänd ditt pappersmanuskript till: Svenska folkskolans vänner, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors. Märk din försändelse ”Arvid Mörne-tävlingen”. 
 • Sänd in ditt bidrag elektroniskt genom att ladda upp manuskriptet via formuläret (klicka på Skicka in ditt bidrag-knappen längre ner på sidan).

Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: 

Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post
Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.

Notera:

 • Tävlingstiden är 15.10.2019 – 15.1.2020 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter. 
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av april.
 • Prisutdelning och publicering av vinnarnamnen sker i början av maj 2020.

Frågor och svar

Tidigare prisvinnare