Topeliuspriset 2024

Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset (7 500 euro) delas ut av SFV och Finlands Svenska Publicistförbund. Med priset vill vi lyfta fram Zachris Topelius journalistiska gärning samt premiera dagens finlandssvenska journalistik.

Priset ges enligt statuterna "för en aktiv, pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess". Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för prisnämndens prövning.

Endast medlemmarna i Svenska folkskolans vänner rf och Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänners rf samt medlemmarna i Finlands svenska publicistförbund rf kan nominera. Prismottagaren år 2024 offentliggörs och priset delas ut 17.1.2024 kl 17, under seminariet Mediespråk 2024 på Hanaholmen.


Topeliusprisets statuter

På initiativ av Finlands Svenska Publicistförbunds styrelse behandlade Svenska folkskolans vänners styrelse den 20 februari 1990 frågan om att sammanslå det av SFV instiftade Topeliuspriset med Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris till ett enda pris. SFV:s styrelse omfattade förslaget och beslöt grunda TOPELIUSPRISET – DET FINLANDSSVENSKA PUBLICISTPRISET. Den första utdelningen skedde den 14 januari 1991. Statuterna har reviderats år 2003, 2016 och 2022.

§ 1

Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset utdelas av Svenska folkskolans vänner och Finlands Svenska Publicistförbund, som med detta pris vill lyfta fram Zachris Topelius betydande journalistiska gärning till fromma för den finlandssvenska kulturen samt premiera dagens finlandssvenska journalistik. Priset ges för en aktiv pågående journalistisk gärning till en eller högst tre personer som ådagalagt betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte, utan lämnas öppet för prisnämndens prövning.

§ 2

Medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund, Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf och medlemmarna i Svenska folkskolans vänner rf sänder in förslagen till priskandidater i december varje år. Den slutliga pristagaren utses av en prisnämnd om sex personer, varav ordförande och två andra medlemmar utses av SFV och tre av Publicistförbundet. SFV:s ordförande verkar som prisnämndens ordförande. Prisnämnden får inte komma med egna förslag till kandidater. Om inte enighet om pristagaren nås i prisnämnden, utdelas inget pris.

§ 3

Priset utdelas årligen vid tidpunkt nära Zachris Topelius födelsedag den 14 januari. Prissumman är 7500 euro.