75492.jpg

Föreningar! Validera era utbildningar

12.11.2020 kl. 09:38
Validering handlar om att identifiera och erkänna kompetenser, oberoende av hur man lärt sig. Inom föreningar och förbund är validering nu på framfart.

Foto: Finlands Svenska Scouter / Eric Jansson

Validering innebär i praktiken att du får studiepoäng för ditt deltagande i kurser och utbildningar arrangerade av föreningar och förbund. Studiepoängen kan sedan tas i beaktande i gymnasiet, yrkesskolan eller högskolan. 

– Vi lär oss på många olika sätt, bland annat genom att vara aktiva inom föreningslivet. Validering handlar om att identifiera och erkänna det kunnande som du fått någon annanstans än på en traditionell utbildning eller i en skola, förklarar Anna-Karin Öhman, som ansvarar för utvecklingsarbetet kring validering på SFV.

Vid Hanken kan man från och med 2020 bli antagen till kandidatutbildningen på basen av särskilda meriter, det vill säga det kunnande som man förvärvat vid sidan om studierna på andra stadiet.

– Hanken anser att det är otroligt viktigt med unga samhällsaktiva individer, vilket man även ser på det sätt som handelshögskolans strategi lyfter fram samhälleligt engagemang, säger Hanna Engblom, antagningsplanerare på Hanken.

– Antagningen på basen av särskilda meriter infördes för att locka duktiga sökande som visat målmedvetenhet och engagerad aktivitet utöver studierna på andra stadiet – det finns många duktiga individer som arbetar passionerat för någonting på fritiden och samtidigt klarar av att få goda vitsord. Dessutom vill vi på Hanken så klart även diversifiera poolen av sökande; ju mer diversifierade klassrummen är, desto intressantare diskussioner blir det.

Engbom tillägger att sökandes meriter bör vara exceptionella, det vill säga på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal och helst på internationell nivå.

En särskild merit kunde exempelvis tänkas vara aktivitet på internationell nivå inom frivilligverksamhet.

Grundledarutbildning för scouter 2015. Utbildningen berättigar till ett officellt intyg med en studiepoängsrekommendation. Foto: Finlands Svenska Scouter/Linus Törnqvist

Validering i praktiken 

Just nu är Finlands Svenska Scouter den enda finlandssvenska organisationen som validerar utbildningar. Under hösten 2020 kommer också Finlands svenska 4H att erbjuda möjligheten.  

Scouterna arrangerar årligen flera ledarskaps- och färdighetsutbildningar, och sedan 2015 kan åtta av utbildningarna ge studiepoäng.

I praktiken får deltagaren ett kursintyg med en studiepoängsrekommendation, som hen sedan tar med sig till sin läroanstalt. 

– Allt som oftast är det studerande på andra stadiet som väljer att ansöka om ett officiellt intyg med en studiepoängsrekommendation. Den huvudsakliga utbildningen som validerats är Grundutbildning för scoutledare, som går under två veckoslut plus ett självständigt arbete. Den ger sju studiepoäng, berättar Heidi af Heurlin, koordinator med ansvar för utveckling av utbildningsområdet hos Scouterna.   

Då Scouterna började med validering 2015 kunde man långt ta modell av takorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf. Men arbetet krävde också några månaders arbete i samarbete med SFV:s studiecentral. Alla utbildningsplaner, kursupplägg, böcker och material samlades in och strukturerades. 

Valideringsintyget fås enkelt med några klick, men ännu är antalet deltagare som väljer att ansöka om intyget inte jättehögt, berättar af Heurlin. 

För att öppna upp vad validering innebär har Scouterna bland annat skickat ut information om valideringen av scoututbildningarna till rektorer på andra stadiet. Och antalet som ansöker om intyget stiger för varje år, även om det inte går att lova att alla studiepoäng alltid räknas till godo. Det är upp till läroanstalten. 

Många förbund och föreningar har återkommande utbildningar som kunde valideras. Det är fina utbildningar med gediget innehåll.
Anna-Karin Öhman

Ledarkurser kan ge studiepoäng

Förhoppningen från SFV:s håll är att fler organisationer i Svenskfinland erbjuder validering av sina utbildningar framöver.

– Många förbund och föreningar har återkommande utbildningar som kunde valideras. Det är fina utbildningar med gediget innehåll. Ett bra exempel är olika ledarutbildningar, där deltagaren efter utbildningen också praktiskt fungerar som ledare inom exempelvis barnverksamhet. Ett löfte om två eller flera studiepoäng för en ledarkurs kan också locka deltagare, tipsar Öhman. 

Öhman lyfter engagemang i föreningslivet och de erfarenheter som det ger – ansvarstagande, drivande av sakfrågor, samarbete – som kompetenser och förmågor som i dag efterfrågas i arbetslivet. 


Förbund och föreningar: Kom igång med validering!

Som förbund eller förening behöver ni tillsammans med SFV:s studiecentral se över er utbildning och skapa en plan för valideringen. Planen jämförs mot EQF (European Qualifications Network), som är ett system för att jämföra olika utbildningar inom EU. Därefter utreds hur många studiepoäng utbildningen kan ge – 1 studiepoäng motsvarar 27 timmars arbete.

SFV:s studiecentral stöder er under hela vägen. Ta kontakt med Anna-Karin Öhman på SFV:s studiecentral ifall ni vill börja validera era utbildningar.


Texten ingår i SFV-magasinet 3/20.