SFV fotografimapp

Mapp med fotografier, bl.a. SFV:s årsmöten 1968-1975, 1977, 1979-1980, diverse osorterade, SFV fastigheter, negativ, SFV:s personal 1981
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Typ
Bild
Media id/signum
B-02
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 27.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 27.09.2017 av Import