SFV album 1994-1995

Fotografialbum, SFV:s verksamhet 1994-1995
-Carl-Gustaf Lilius och Christoffer Grönholm SFV 199?. -SFV-personalens utfärd till Beijarholmen 21.9.1995. -Fredrika Runeberg-stipendieutdelding 2.9.1995. -Avskedsfest för Ebba Dahlin 31.8.1995. -SFV:s kulturresa i Österbotten 14-17.6.1995. -Arvid Mörne-tävlingen 1995. -SFV:s årsmöte 27.3.1995. -SFV:s sångfågelskommitté i Vasa (Folkmusikinstitutet) 17.3.1995. -SFV i Bryssel 16-19.2.1995 (Finns-Distis direktion). -Svenska studiecentralens 75-års jubileum 26.1.1995. -Topelius-seminarium och Topeliuspriset utdelas 13.1.1995 i Sibbo. -Osvald Remander 30 år i tjänst inom SFV 13.1.1995. -Wasa Teater hösten 1994 Sound of Music (1 foto). -Sigvard Baijars 30 år i Svenska studiecentralens tjänst 15.1.1994. -Christoffer Grönholm intervjuar kanslichefen vid utbildningsministeriet, Jaakko Numminen 10.1.1994. -SFV interiörer från oktober 1994. -Elever vid Finns folkhögskola gör ett presentationsarbete över SFV 31.10.1994. -SFV i Aten 16-23.9.1994. -Fredrika Runeberg-stidpendiaten 2.9.1994. -Estlandsvännerna r.f:s årsmöte på SFV 25.5.1994. -Vitterhetskommissionen? 26.5.1994. -Stig Blomqvist prorektor för Distis 5.9.1994 (negativ). -SFV:s sommarfest i Västanfjärd 17.6.1994. -Lillholmen 17.6.1994. -SFP:s utbildningspolitiska arbetsgrupp på SFV våren 1994. -Arvid Mörne-tävlingen 6.5.1994. -SFV:s årsmöte 30.3.1994. -Pressinformation om boken ”Finlandssvenskt i skolan” 30.3.1994. -Lärarmöte på SFV om läroplanen 4.3.1994.
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Tid
1994 - 1995
Typ
Bild
Media id/signum
A-05
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 21.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 26.09.2017 av Import