SFV album 1990

Fotografialbum, SFV:s verksamhet 1990
PLASTFICKA INNEHÅLLANDE: Negativ i pappersficka; Diabild(?) av mynt; Julhälsning 1990 av Margareta Pietikäinen och Ilse Vaenerberg med motiv föreställande Finns folkhögskola; 2 ritningar av Finns folkhögskolas fasad, ena med texten ”FINIS”. -Kontaktdag för barnträdgårds-, lekskole- och dagispersonal på minoritetsorter på SFV 9.11.1990. -Bo Wessman hösten 1990. -SFV:s kanslichef 1926-1964 Evert Ekroth 100-årsminne 24.10.1990 (negativ). -SBI:s direktion vid rektorsskiftet 30.10.1990. -Publiceringen av Staffan Bruuns bok Givakt! Fru minister.. om försvarsminister Elisabeth Rehn SFV 26.10.1990. -SFV:s kulturresa till Rom 1990. -PLASTFICKA INNEHÅLLANDE: Prof. Matti Klinge tackar för vistelsen på Lillholmen sommaren 1990 och återlämnar nycklarna till kanslichef Christoffer Grönholm SFV augusti 1990; Minnesruna i SFV:s kalender 1990, Björn Hvidström 19.6.1990; SFP:s centralstyrelsen höll möte på SFV 12.3.1990, Jörn Donner; Ragnar Hansson 1990. -Christoffer Grönholm Hedvig Stenman hos Olle Spring på VN för kalenderdiskussion 30.8.1990 (negativ). -Förslag till pärmbild Svenskbygden 4/1990 (negativ). -Presskonferens om grundandet av Institutet för framtidsstudier 16.8.1990. -SBI:s rektor och prorektor våren 1990. -SFV:s sommarfest i Walhalla i Barösund 12.6.1990. -Per Snickars, Christoffer Grönholm och Christian Ekblom på väg till Beijarholmen (negativ). -PLASTFICKA INNEHÅLLANDE: Beijarholmen 28.5.1990; På väg ut från Beijarholmen från SFV:s sommarfest i Barösund 12.6.1990; Kaj-Erik Gustafsson överlämnar SFV:s beställningsverk på Ekenäs 91 till Christoffer Grönholm 7.6.1990. PLASTFICKA INNEHÅLLANDE: Finlandssvenska swing- och musikförbunds arbetsutskott 4.5.1990, SFV;SFV:s kansli före renoveringen i juni/juli 1990 4.5.1990; Nya möbler i kanslichefens rum vintern 1990. -Arvid Mörne-tävlingen prisutdelning 7.5.1990. -Svenska studieförbundets vårsmöte på SFV 26.4.1990. -SFV:s seminarium ”Journalistiken i framtidens Svenskfinland” i Vasa 23.4.1990. -EN SAMLING NEGATIV. -Torsten Bergman april 1990. -Irina Matvejew sista gången på SFV:s styrelsemöte 13.3.1989 efter 35 år i styrelsen. -Presskonferens inför SFV:s årsmöte 28.3.1990. -Årsmötet 28.3.1990. -SFV:s minoritetskonferens 4.2.1990.
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Tid
1990
Typ
Bild
Media id/signum
A-09
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 21.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 26.09.2017 av Import