SFV album 1987-1989

Fotografialbum, SFV:s verksamhet 1987-1989
-Svenska föreningen i Östermyra (Seinäjoki?) - 90-årsjubileum 14.10 (4 bilder). -Svenska studieförbundets höstmöte 11.12.1989: Överräckning av förtjänsttecken åt Sigvard Baijars för 25 års tjänstgöring. -Februari 1988, inkl. i Svenskbygden 5/1989 (foto Kaj Dahl). -September 1989 i Finns dataklass. -Seminarium om Estlandssvenskheten SFV 6-7.9.1989 (foto Ulf Johansson). -Seminarium om Estlandssvenskheten SFV 6-7.9.1989 (foto Ulf Johansson). -Arvid Mörne-tävlingens prisutdelning 5.5.1989. -SFV:s och Södra Kårböle Gilles city-kulturseminarium 7.4.1989. -Negativ: Ebba D och Christina E, 1989; Negativ: AU mars 1989. -SFV:s årsmöte 1989. -SFV:s årsmöte 1989, negativ. -Ordförande för Samfundet Estlandssvensk kulturfonden Ain Sarv och Christoffer Grönholm SFV 1.2.1989. -Birgit Ekbergs 90-årsdag, mottagning på SFV 20.1.1989. -SFV:s julkaffe 13.12.1988. -SFV:s styrelsemöte 13.12.1988. -”Folkrörelsen igår och i morgon” SFV:s seminarium i Vasa 7.11.1988. -SFV-personalens besök på Lillholmen 25.10.1988. -Foto av tidskrifter 1988; Foto av C. J. Gardbergs porträtt. -AV:s möte mars 1988 bildkatalog. -Gunvor Svenlin sommaren 1988 (ett par bilder av Ebba Dahlin), negativ. -SFV personal maj 1988, negativ. -Ebba och Ragnar Mannil, Jakobstad augusti 1987, negativ. -Helsingebygdens Körförbund, Pyttis 25.9.1988. -SFV:s besök hos Birgit Ekberg på Beijarholmen i Ingå 18.8.1988. -Utställningen ”Boken i bildningens tjänst” 16.8.1988. -Svenska brevinstitutet 60 år firades 23.5.1988. -SFV uppvaktar 75-års jubilerande Holger Schildts förlag 24.5.1988. -Arvid Mörne-tävlingen 1988, prisutdelning 30.5.1988. -SFV:s kulturresa Delaware-expeditionen 2-9.5.1988. -SFV på besök i Mariehamn, Ålands bildningsförbunds vårmöte 12.4.1988. -SFV:s årsmöte 30.3.1988. -Minoritetskonferens på Finns folkhögskola 7.2.1988. -Stig-Björn Nyberg (Schildts VD); Claes Zilliacus 1987 (professor vid Åbo Akademi. -Finlandssvenskt kulturseminarium SFV 14.10.1987. -Antonia Grotenfelt (Svenskbygden 8/1987). -Olof M. Jansson; Nina Gustafsson; Teodor Kallifatides. -Ragnar Mannil; Ebba Mannil. -Finns torn lyfts på plats 1987. -Pommern, maj 1987. -Renovering av trapphuset Nylandsgatan 17B i gården Annegatan 12, Helsinggfors SFV:s hus 1986-1987.
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Tid
1987 - 1989
Typ
Bild
Media id/signum
A-10
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 21.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 26.09.2017 av Import