Seminarium: Ekenäs seminarium

8 fotografier, Ekenäs seminarium, ingått i SLS nr 549
Källa: Museiverket - historiska bildarkivet 1) Ekenäs seminarium, övningsskola (källa: SLS folkkultursarkiv). 2) Ekenäs seminarium, 50 år 1921. 3) Ekenäs seminarium 1903. 4) Ekenäs seminarium, internat. 5-7) Ekenäs seminarium, byggnad. 8) Ekenäs seminarium, träsnitt, Suomen kuvalehti 1875, s. 130.
Ämnesord
fotografier, lärarutbildningsinstitutioner
Typ
Bild
Media id/signum
F-T-066
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 29.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 22.09.2017 av Import