Nyland; diverse byggnader

9 fotografier, byggnader i Nyland
1) Småbruk, Borgå socken. 2) Småbrukarlägenhet, Malmgård, Pernå. 3-4) Torp, Malmgård, Pernå. 5) Backstuga, Borgby, Sibbo. 6) Byggnad, Nyland. 7-8) Vyer, Nyland. 9) Gerknäs station, Lojo (postkort).
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, byggnader
Typ
Bild
Media id/signum
F-G-003
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 31.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 06.09.2017 av Import