Museum; gårdar och hem

17 fotografier, museiverksamhet; gårdar och hem
1) Bragegården, Vasa (postkort med text). 2-3) "Författarinnans stuga", Edith Bäckman. 4-5) Carl Larssons gård, Sundborn. 6-7) Anders Johan Nygrens barndomshem. 8-12) Runebergs hem, Borgå, 1962 (Svenskbygden 1/1963) 13-15) Svenska gården, Jakobstad 16-17) Zorngården, Mora, 1954
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
museer, fotografier, hembygdsarbete, museibyggnader
Typ
Bild
Media id/signum
F-T-044
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 28.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 28.08.2017 av Import