Freudenthal, Axel Olof

Relief (svartvitt fotografi), Axel Olof Freudenthal
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, reliefer
Typ
Bild
Media id/signum
F-pm-014
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 12.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 12.09.2017 av Sandra Waller