Federley, Viktor

Viktor Federley
Aktörer
upphovsman: Daniel Nyblin
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, porträttfotografering
Typ
Bild
Media id/signum
F-p-088
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 01.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 01.08.2017 av Sandra Waller