89175.jpg

SFV:s förmögenhet: dubbelgarderingar

29.02.2024 kl. 08:17
Hur säkrar SFV en säker och sakkunnig ekonomiförvaltning? Vad är styrelsens uppgift och vad är kapitalförvaltnigsrådets uppgift? Styrelseordförande Wivan Nygård-Fagerudd svarar.

Text: Rabbe Sandelin • Bild: Linus Lindholm

En säker och sakkunnig ekonomiförvaltning har ända från början löpt som en röd tråd genom SFV:s verksamhet. SFV:s ekonomiska expertorgan, som idag heter kapitalförvaltningsrådet, inledde verksamheten redan år 1913. Dessutom har flera externa granskningar av de interna ekonomiprocesserna gjorts, senast år 2021 efter avslöjandena om missbruk i föreningen Pohjola-Norden.

Det handlar om att dubbelgardera sig, berättar SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd.
– Vi har alltså dels det formella ramverk som våra stadgar talar om, dels beställer vi med jämna mellanrum externa genomgångar av alla våra ekonomiprocesser ur ett riskhanteringsperspektiv.

När det gäller kapitalförvaltning i allmänhet gäller för SFV alltid stabilitet framom risk. På det sättet garanterar man att det i alla lägen finns en förutsägbar utdelning, och att förmögenheten finns kvar och växer.

– Siktet är alltså inställt på långsiktig verksamhet, och att SFV ska ha medel att fördela i all framtid. Vi som idag jobbar för och med SFV upplever oss som länkar i en lång kedja av människor vars uppdrag har varit att förverkliga donatorernas vilja.

Efterträdare ska inte behöva städa upp


Wivan Nygård‐Fagerudd påminner om att det viktigaste därmed gäller vad man har blivit satt att göra, och att det finns medel att utföra det goda som behöver göras i olika tider.

– Uppdraget och förvaltningen går alltid hand i hand. Själv brukar jag tänka att vi som nu leder SFV ska göra allt som vi ser som nödvändigt, så att våra efterträdare i framtiden inte behöver sucka över att något lämnats ogjort. Det här gäller både hur vi organiserar verksamheten och hur vi tar hand om SFV:s förmögenhet och tillgångar.

Arbetsfördelningen är klar: inget i föreningslagen kräver ett förvaltningsråd (som i stiftelserna), men SFV har alltså i över 100 år haft ett rådgivande organ med förvaltningsproffs, som analyserar, rekommenderar och föreslår, medan styrelsen efter diskussioner med rådet fattar de slutliga besluten. Placeringsstrategin slås fast i styrelsen årligen, efter beredning i kapitalförvaltningsrådet. Ingen har fullmakt att ensam fatta placeringsbeslut.

Överlag anser Nygård‐Fagerudd att förenings‐ och stiftelsevärlden måste anlita sakkunskap och värdera den högt, både när det gäller verksamhet och förvaltning. Såväl stora som små förmögenheter måste förvaltas så professionellt som möjligt inom det som kallas ”de finlandssvenska fonderna”.

– SFV:s processer är solida. Det innebär inte att vi till hundra procent är skyddade för ett målmedvetet ekonomiskt missbruk – också bankvalv kan forceras av uppfinningsrika brottslingar. Men det vi gjort är att vi byggt ett så gediget ”bankvalv” som möjligt för SFV:s samlade förmögenhet.