89042.jpg

Vet du vad dina barn gör på nätet?

06.03.2024 kl. 07:32
Nätmobbning, spelberoende och bedrägerier. Men också kompis­relationer, underhållning och en källa till kunskap. Nu ska föräldrar, lärare och elever få hjälp med att navigera rätt på sociala medier och internet.

Text & bild: Sonja Finholm

Jennifer Dalgren tar fram en tjock packe kort och börjar bläddra. ”Vilken är den mest onödiga appen du har i din telefon?” och ”Tycker ni det är okej att era föräldrar följer er på sociala medier?” Diskussionskorten har hon med sig när hon besöker skolor och föräldramöten. Med dem som verktyg kan hon få igång samtal också om sådant som kan kännas svårt att prata om.

– Workshoppar och mindre grupper är det bästa för att skapa förtroliga diskus­sioner. Jag har också en fördel i att jag kommer utifrån, många kanske inte vill eller vågar prata med sin egen lärare eller någon annan i skolan, säger hon.

Jennifer Dalgren är ansvarig för Välmående i skolan, ett av Barnavårds­föreningens senaste projekt. Målsätt­ningen är att nå ut till både elever, skol­personal och föräldrar för att prata om hur vi ska hantera internet och sociala medier. Rent konkret handlar det om att prata om känslor, relationer, respekt och hur man stärker sin självkänsla. Om hur man ska bete sig online och vad man ska se upp med.

– En av utmaningarna är att det ofta krockar mellan generationerna. Våra barn är födda med sociala medier, medan vi vuxna inte alltid förstår oss på vad som pågår på nätet, och då kan det vara svårt att få till en bra dialog. Vi måste komma ihåg att det ofta är de unga som är experterna och att vi behöver lyssna och vara intresserade av vad de gör bakom sina skärmar.

Jennifer Dalgren håller upp ett kort där det står "Tycker ni att det ät okej att era föräldrar följer er på sociala medier?"

Diskussionskorten har visat sig vara ett bra sätt att få eleverna att våga prata också om svåra saker.

Innehållet är efterfrågat. I sitt tidigare arbete med olika skolprojekt har Jennifer Dalgren och hennes kolleger sett en tilltagande osäkerhet kring hur man ska hantera olika utmaningar med barns och ungas skärmtid. Många vuxna känner sig osäkra när det gäller exempelvis användningen, nyttan, farorna och gränssättning.

– När det gäller kost och motion finns det nationella rekommendationer, men när vi pratar om ungas nätanvändning finns det inga riktlinjer att följa. Vår tanke är att hjälpa både vuxna och barn att navigera i den djungel som nätet många gånger är. Det är inte så enkelt att veta vad som är rätt och fel.

Många frågor handlar om skärmtid och nätanvändning, om vad som är rimligt och hur man kan tänka i olika åldrar. Ett annat konkret exempel som Jennifer Dalgren nämner är kompisstrul i WhatsApp-grupper, som förvånansvärt ofta landar på skolpersonalens bord. När olika problem uppstår i kompiskretsar påverkas också skolvardagen och gör att lärarnas tid och resurser går åt till att reda upp missförstånd och konflikter som skett på sociala medier under elevernas fritid.

– Att våra sociala liv allt oftare levs online gör också att gränsen mellan skola och fritid flyter ihop, säger hon.

Just nu planeras workshoppar för att ge skolpersonal verktyg att diskutera nätanvändning med barnen. Med de unga pratar Jennifer mycket om hur man ska agera och uttrycka sig online, om källkritik och vad som är lagligt och olagligt. Jennifer har egna konton på de populära plattformarna och försöker hänga med i utvecklingen. Hon följer med hur de unga kommunicerar och vilket språk de använder sig av.

– Men hur aktiv jag än är känns det som om jag alltid är tio steg efter. Så snabbt går utvecklingen. En app som är populär just nu kan vara helt ute i morgon.

Diskussionskorten som Jennifer alltid har med sig i väskan är bara ett av de konkreta verktyg som projektet ska resultera i. Tanken är att skapa en omfattande materialbank för både barn och vuxna. Skolor kan beställa lektioner, föreläsningar, workshoppar och temadagar, och det kommer även att ordnas olika kampanjer och evenemang på samma tema.

– Det är också viktigt att komma ihåg att skärmar inte bara är av ondo. De är ett viktigt redskap och verktyg både i skolan och på fritiden. Se bara på oss vuxna, vi behöver våra skärmar för att kunna sköta vårt arbete och uträtta viktiga ärenden. Det är likadant med unga, de har en stor del av sina sociala liv i olika appar. Och vi kan inte tjata om skärmtid med barnen så länge vi själva är som fastklistrade vid våra mobiler. Ibland brukar jag stanna upp och iaktta folk och det är nästan lite skrämmande hur beroende vi är av våra skärmar.

Vad tycker då Jennifer Dalgren om diskussionen om mobilförbud i skolan?

Hon tvekar länge innan hon svarar, men kommer slutligen fram till att ett förbud kan fungera i de lägre klasserna.

– Jag anser att telefonerna inte ska vara framme under lektionerna. Men det kan vara bra att ha med telefonen till skolan, ifall man behöver få tag på en förälder när skoldagen slutat.


Pappersgubbar med viktiga budskap

Hos Barnavårdsföreningen i Vasa finns små färggranna gubbar överallt som påminner oss om viktiga saker.

Jennifers tips till dig som förälder

  • Skapa en bra relation och en öppen kommunikation med ditt barn.
  • Våga prata också om svåra saker, och lämna inte barnet ensamt i svåra situationer.
  • Om barnet råkar ut för något obehagligt eller olagligt på nätet är det viktigt att inte skuldbelägga. Var tydlig med att det inte är barnets fel.
  • Tjata inte bara på att de ska lägga bort telefonen, utan erbjud dem ett alternativ, något annat att göra.
  • Fundera över din egen nätanvändning. Hur ofta fastnar du i onödigheter?