86140.jpg

Hannah Kaihovirta ny styrelseledamot i SFV

26.04.2023 kl. 10:39
Äldre universitetslektorn Hannah Kaihovirta valdes till ny styrelseledamot på SFV:s årsmöte 26.4. Kaihovirta är docent vid Åbo Akademi och forskare och äldre universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik vid Helsingfors universitet.

Foto: Peter Rosvik

Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 26 april kl. 15 på föreningens kansli på Annegatan 12 i Helsingfors. 

Av styrelseledamöterna var Tomas Järvinen, Åsa Lindberg och Gun Oker-Blom i tur att avgå. Tomas Järvinen och Åsa Lindberg omvaldes, medan Gun Oker-Blom enligt föreningens stadgar inte kunde ställa upp för omval. På valberedningsgruppens förslag valde årsmötet docenten och universitetslektorn Hannah Kaihovirta till ny styrelseledamot. 

– Jag ser fram emot möjligheten att tillsammans med andra arbeta för gemensamma mål inom bildning och för det svenska i Finland. Jag är hedrad över förtroendet och glad över att få arbeta från en plattform där förvaltning och verksamhet står i dialog kring aktuella samhälls- och bildningsfrågor. Jag vill bidra till att SFV är dynamiskt och levande mitt i, där det händer, säger Hannah Kaihovirta om det nya förtroendeuppdraget.  

Se hela styrelsens sammansättning här

Den nuvarande valberedningsgruppen återvaldes och består av Astrid Thors (ordförande), Ulla Achrén och Kjell Herberts

Årsmötet fastställde styrelse- och mötesarvodena på samma nivå som föregående år. Årsarvodet för ordförande är 19 000 euro. Årsarvodet för vice ordförande är 9 500 euro, och mötesarvodet för styrelsens medlemmar är 250 euro. 

SFV-året 2022

SFV delade ut sammanlagt 2,2 miljoner euro som bidrag, pris och stipendier, inklusive de förmedlade statsbidragen på 318 700 euro.

Utdelningen indelad i SFV:s sektorer:

  • Kultur och bibliotek 298 800 euro (13,5 %)
  • Fri bildning 632 200 euro (29,5 %)
  • Utbildning 1 226 700 euro (57 %)

Bland de större bidragen kan nämnas bidragen till Tankesmedjan Magma på 110 000 euro, arbetsgruppen Framtidshopp vid Helsingfors universitet på 100 000 euro, Svenska studiefonden på 100 000 euro och Sydkustens landskapsförbund på 83 000 euro.

Se utdelningen 2022 i detalj här

I SFV:s egen verksamhet 2022 ingick bland annat Svenska studiecentralens verksamhet, litterära tävlingar, innovationstävlingen SFV Start, mentorskapsprogrammet SFV Changemaker, projektet Bildningskraft, medlemstidningen SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern, biografiserien och webbtjänsten Föreningsresursen. 

SFV grundar sin verksamhet på forskning, omvärldsanalyser och på dialog med experter och med fältet. Det är ett sätt att försäkra sig om att föreningen gör rätt saker, och är en del av god förvaltning. Ledstjärnan för verksamheten under nuvarande strategiperiod är lärande

Med jämna mellanrum låter SFV utvärdera verksamheten och dess effekt av en utomstående aktör. År 2022 gjordes den senaste utvärderingen. Läs vad det blev av SFV:s bidrag och verksamhet 2019–2021 här.

Ta del av verksamhetsberättelsen och boklsutet här.