84876.jpg

SFV Start! kan bli starten på något stort

27.01.2023 kl. 16:52
Investerar du i ett barn blir avkastningen ett tryggt barn, vilket resulterar i en stabil vuxen. Stabila vuxna resulterar i stabila samhällen vilket gagnar alla i samhället. Bland annat den här tesen drevs då innnovationstävlingen SFV Start! gick in i sin accelerationsfas där lösningar för att minska ensamhet och utanförskap bland barn och unga vaskas fram.

Text: Filip von Koskull
Foto och video: Mikko Käkelä

De tolv lagen som kom vidare i tävlingen SFV Start! samlades en helg i slutet av januari för att för varandra och tävlingsarrangörer presentera sina idéer för hur vi tillsammans ska kunna minska på ensamhet och utanförskap i samhället.  En av samlingens huvudidéer var att låta olika perspektiv på problematiken mötas och till och med krocka med varandra, för att nya innovationer ska kunna uppstå.

Titta på videon här under och lyssna in Cecilia Huhtalas tankar om ofrivillig ensamhet, utanförskap och exempel på hur vi kan åtgärda dem. Huhtala är ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund och engagerad som jurymedlem i tävlingen SFV Start!.

 

Hur skala upp?

En av talarna på SFV Start!-samlingen var Maria Ahlström-Bondestam, engagerad i bland annat Unicef och förkämpe för barns rättigheter både lokalt och globalt.

–  Om du brinner för något, om du anser det viktigt – då har du ett ansvar för att göra något åt saken, säger hon.

Ahlström-Bondestam talade förutom om det personliga ansvaret för att skrida till handling, även om hur det kan gå till då man skalar upp verksamhet, övertygar finansiärer och beslutsfattare om att det är lönsamt att satsa på barn och unga.

Tävlingen fortsätter

Innovationstävlingen SFV Start! ordnas av Svenska folkskolans vänner och Folkhälsan. Tävlingen rullar nu vidare och tävlingsbidragen finslipas under våren.

Följ med på adressen start.sfv.fi.

Läs även Folkhälsans och SFV:s artikel om ensamhet.