84313.jpg

Lärare – vi vill att du ska höras!

01.12.2022 kl. 10:30
Vill du förändra och förtydliga bilden av läraryrket? Vi vill ge dig verktyg att göra det. Ansök senast 31.12.2022 om att delta i kursen Lärare skriver på Biskops Arnö i Sverige den 24–28 juli 2023. SFV ger två lärare möjligheten att delta i kursen.

Din kunskap, kompetens och ditt engagemang är avgörande för elevers och studerandes bildningsväg. De som fattar beslut om utbildning kan dra stor nytta av lärarnas – dina – insikter och erfarenheter. 

Genom kursen Lärare skriver får du verktyg att omvandla och effektivt förmedla dina insikter och erfarenheter från skolans värld till olika typer av texter, som kraftfulla debattinlägg i offentligheten.

Då du gör din röst hörd bidrar du till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det om att styra beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och påverka utvecklingen. I den riktning som lärare vill – som du vill.
 

Läs mer och ansök