84312.jpg

Ansök om SFV:s vistelsestipendium för sommaren 2023

01.12.2022 kl. 09:39
I december 2022 kan du ansöka om SFV:s vistelsestipendium för sommaren 2023. Sammanlagt fem stipendier delas ut.


SFV delar ut följande vistelsestipendier:


Vistelsestipendium för undervisande personal

Två vistelsestipendier på Beijarholmen i Barösund. Vistelserna är två månader långa och fördelas enligt följande: 15.5–14.7 och 16.7–15.9.

Du som söker är undervisande personal inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen eller andra stadiets utbildning.


Vistelsestipendium för kulturarbetare, bibliotekarier och pedagoger inom fria bildningen

Två vistelsestipendier på Lillholmen i Västanfjärd. Vistelserna är två månader långa och fördelas enligt följande: 15.5–14.7 och 16.7–15.9.


Vistelsestipenium för författare

Ett stipendium på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. Vistelsen är tre veckor lång och ska tas ut under perioden april 2023–mars 2024.


Vi ger besked till alla sökande i slutet av februari. Stipendierna delas ut på SFV:s vårfest i april 2023.
 

Läs mer om stipendierna och ansök här