84287.jpg

Årets sista nummer av SFV-magasinet ute nu!

29.11.2022 kl. 14:09
I SFV-magasinet 4/22 avslöjar Troy Björkman sina bästa tips för dig som vill förändra världen. Läs också om teater och film i undervisningen, om det goda samarbetet mellan flera gymnasier vad gäller fleformsundervisning, och om Maria Sundblom-Lindbergs vision om en helhetslösning för NPF-barn.


Våga följa din passion. Det är Troy Björkmans budskap till unga – och alla – som vill förändra samhället. Troy Björkman deltog i SFV Changemaker-verkstaden i oktober och delade med sig av sin berättelse och sina bästa tips till de unga sociala entreprenörerna. I tillägg till artikeln får du även läsa om samarbetet mellan SFV Changemakern Daniel Ekblad och mentorn Hanna Salo.

Filmkamraten är en aktör som erbjuder  svenskspråkiga skolelever möjlighet till film i skolan. Med hjälp av bidrag från SFV utökas nu utbudet av filmer och pedagogiskt material. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, syns inte utåt. Psykoterapeuten, prästen, filosofie magistern, flerbarnsmamman, fem-före-läraren Maria Sundblom-Lindberg brinner för att skapa en helhetslösning för barn med neuropsykiatriska diagoner. Stödet för individen, familjen och skolan borde komma från ett enda ställe. Läs om hennes vision och om att man redan med små insatser i klassrummet kan minska stressen för NPF-eleverna – och hela klassen.  

Teaterpedagogen Nina Dahl-Tallgrens (pärmbild) målsättning med projektet Teater i undervisningen är en ny performativ pedagogik och en bättre förståelse för hur unga tänker. Temat för projektets tredje år hållbarhet och miljöfrågor.
– Min vision är att jobba mera ämnesöverskridande och att vi med hjälp av teaterkonsten ska kunna utveckla också andra färdigheter än de traditionella, säger hon.

Marina Lindholm, koordinator för SFV:s kommande skolnätverk BRAVO! beskriver i en längre artikel grunden och behoven av nätverket, som riktar sig till lärare i årskurs 1–6. 
 

Läs SFV-magasinet elektroniskt här


Som medlem får du SFV-magasinet postad hem till dig – bli medlem här. Det kostar 15 euro i året.