Med hjälp av Vännerna

SFV:s delar ut bidrag och stipendier samt har egen verksamhet, inklusive läroanstalten SFV:s studiecentral, en läroanstalt på riksnivå. Här på sidan kan du läsa om olika projekt som fått bidrag av oss och om projekt som vi själva driver.

Vi delar årligen ut cirka 2 miljoner euro i bidrag, pris, medaljer och stipendier. Vår egen bildningsverksamhet, som till exempel projekt, kurser och föreläsningar, kostar cirka 1,5 miljoner/år.

År 2020 lät vi göra en undersökning om effekten av SFV:s bidrag åren 2017–2019: 

  • Totalt 1,5 miljoner finländare nåddes av SFV-finansierade projekt. 
  • Därtill påverkades cirka 650 000 personer indirekt av bidragen. 
  • För 78 % av projekten hade SFV:s bidrag en stor betydelse för förverkligandet.

 Läs hela sammanfattningen här.

Här hittar du information om vem som beviljats bidrag, för vilket ändamål och vilken summa.

 

Harriet Lindeberg-Saapunki ny styrelseledamot i Understödsföreningen

Den 16 mars kl. 14 höll Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf sitt årsmöte. Till ny styrelseledamot valdes fil.mag. Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för svenska ärenden vi Helsingfors universitet.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 11:02

Siv Sandberg får Folkbildningspriset

Forskaren och universitetslektorn Siv Sandberg, Åbo, får Folkbildningspriset på 15 000 euro för sin betydande insats som folkbildare i förvaltningsfrågor och vid val.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 08:00

Jonas Wilén får Kulturpriset

Kulturpriset på 15 000 euro ges till bildkonstnären Jonas Wilén på Åland för hans mångsidiga och dynamiska konstnärliga gärning.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 07:32

Arto Heiskanen får Christoffer Grönholms pris

Lektor Arto Heiskanen i Åbo får priset på 10 000 euro för att han i sin svenskundervisning på ett förtjänstfullt sätt utvidgat klassrummet till att omfatta både språket och kulturen.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 08:00

Delta i Solveig von Schoultz-tävlingen!

Nu har skrivtävlingen för dig över 30 år startat. Tävlingen gäller denna gång noveller. Skicka in ditt bidrag senast 15.6.
Läs mera »
15.03.2023 kl. 01:43

Mer resurser på analys, datainsamling och HR

SFV gör en intern omorganisering för att omfördela och effektivera resurserna. Ekonomie magister Viveka Åberg, tidigare sektorsansvarig för Kultur och bibliotek, får en ny tjänst som controller.
Läs mera »
10.03.2023 kl. 07:29