84661.jpg

SFV får donation på 37 miljoner euro

10.01.2023 kl. 10:27
Svenska folkskolans vänner rf (SFV) tar emot en donation på 37 miljoner euro. Donationen består till största del av börsaktier och bostadsaktier. Donator är Svenska blindskolföreningen rf, som lägger ner sin verksamhet.

–Vi är oerhört glada och stolta över det förtroende Svenska blindskolföreningen visar oss. Det här är den största enskilda donation som SFV fått sedan grundandet 1882. Att främja jämlikhet i lärandet och stärka förutsättningarna för barn och unga att nå sin fulla potential är en av våra centrala målsättningar. Genom donationen ökar SFV:s kapacitet att verka för detta, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd.

Svenska blindskolföreningen ska enligt stadgarna stödja den svenskspråkiga blindundervisningen. På grund av att stat och kommun idag bär ansvaret för utbildningen av personer med synnedsättning – de är inkluderade i sin närskola och den allmänna undervisningen – är det inte längre möjligt att uppfylla föreningens syfte. På föreningsmötet den 10 januari fattade Svenska blindskolföreningen därför beslut om att upplösa föreningen och donera förmögenheten till SFV.

– SFV är en sakkunnig aktör som jobbar för jämlik utbildning på svenska i Finland. SFV har klara målsättningar för sin verksamhet och utvärderingar visar på tydliga, goda resultat. Vi har fullt förtroende för att SFV kan förvalta donationen framgångsrikt, säger Ralf Blomqvist, styrelseordförande för Svenska blindskolföreningen.

Donationen kommer att utgöra grundkapitalet i en ny fond inom SFV. Fondens syfte är att understödja svenskspråkig undervisning och bildningsverksamhet i Finland, i första hand för svenskspråkiga personer med synnedsättning.

– All verksamhet inom SFV utgår från forskning och påvisade behov. Vi kommer nu att kartlägga utbildningssituationen för personer med synnedsättning, och därefter göra upp en strategi för att möta behoven på bästa sätt, säger Johan Aura, SFV:s kanslichef.

– Vi kommer att avsätta personal för att planera riktade stöd som gynnar barn och unga med synnedsättning. En av våra strategiska målsättningar är jämlik utbildning. Vi kan omgående rikta bidrag till utvecklingsprojekt som ökar tillgängligheten och utbildningstjänsterna för elever och studerande med synnedsättning, berättar Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

--

Mer information:
Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande SFV
040  537 7823
wivan.nygard-fagerudd(a)sfv.fi


Johan Aura, kanslichef SFV
040 355 9935
johan.aura(a)sfv.fi


PRESSMEDDELANDE - fri för publicering
Helsingfors den 10 januari 2023