77286.jpg

Klimatångest blir handlingskraft under ReGeneration-veckan

13.04.2021 kl. 13:25
Förberedelserna för ungdomarnas hållbarhetsfestival, ReGeneration-veckan 28.8–1.9.2021 på Alandica Kultur & Kongress, är i full gång. SFV och fyra andra fonder ger bidrag till ungdomsorganisationen Stiftelsen ReGeneration 2030 som står för arrangemangen. Festivalveckan avslutas med att en deklaration överräcks till beslutsfattare.

Bild: Helena Lopez/Unsplash

Många unga oroar sig då avfallsbergen växer, klimatförändringarna eskalerar och de ekonomiska klyftorna blir allt djupare. Ungdomsorganisationen ReGeneration 2030 ska samla unga från hela Östersjöområdet till ett evenemang, ReGeneration-veckan, där ungdomarna sätter agendan för en mera hållbar framtid.
 
– Vi är imponerade över ungdomarnas engagemang, handlingskraft och vilja till förändring. SFV:s uppdrag är att främja utbildning och bildning, vilket det här evenemanget mycket handlar om. Vi behöver kunskap för att bättre kunna ta hand om vår värld och göra val som bidrar till en hållbar framtid, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning på SFV.
 
Med hjälp av fondernas bidrag på sammanlagt 210 000 euro, planeras och förvekligas ReGeneration-veckan – en festival där unga samtalar och arbetar tillsammans för en hållbar värld. Fokus är på cirkulär ekonomi – konsumtion, produktion, miljö och sociala och ekonomiska frågor. Samtalen varvas med konserter, utställningar och avslutas med en gala där en deklaration överräcks till beslutsfattare. Inför festivalveckan skapas en digital plattform och en videodokumentärserie där ungdomar tar del av forskning, skapar sig en lägesbild och berättar om sin tankar kring en hållbar framtid.
 
– Vi är glada över att ungdomarna är måna om att ta till sig forskning och vetenskap i frågan. På så sätt vet vi vilka handlingar som har rätt inverkan och på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för att få till stånd önskad effekt, säger Anna-Karin Öhman.
 
Förutom Svenska folkskolans vänner (SFV), som ger ett bidrag på 30 000 euro, deltar även Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Stiftelsen Tre smeder och Svenska kulturfonden i finaniseringen.
 
ReGeneration 2030 har samlat och engagerat många andra driftiga och viktiga organisationer och samarbetspartner, bland annat Tvärminne zoologiska station och landskapet Åland.
 
Samarbetspartner kring ReGeneration-veckan är
 • Kulturkarnevalen,
 • De Ungas Musikförbund,
 • Natur och miljö,
 • Östersjöfonden,
 • Åland 100 år, som evenemanget också är en del av,
 • Moomin Characters Ltd,
 • Nordens institut på Åland,
 • Natur & Miljö,
 • John Nurminens Stiftelse,
 • Ålands landskapsregering,
 • Nätverket Bärkraft.ax,
 • Tvärminne Zoologiska Station/Helsingfors universitet och
 • All Things Content, vd och producent Johanna Stenback.

PRESSMEDDELANDE - Helsingfors den 13 april 2021