89040.jpg

Besiktning

28.02.2024 kl. 12:12
För tre år sedan fick nyheterna om förskingring på förbundet Pohjola­-Norden hela Svenskfinland att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Styrelsen hade förts bakom ljuset. En mardröm för den som engagerat sig ideellt för en god sak.

Wivan Nygård-Fagerudd, styrelseordförande, Svenska folkskolans vänner


Utredningar och efterspel har tagit tid. Nyss dömdes två förtroendevalda ersättningsskyldiga, i den mån försvunna medel inte går att få tillbaka. Väckarklockan är högljudd: med inflytande kommer ansvar. Men man ska heller inte behöva vara rädd för att engagera sig. Missbruk går att förebygga, och utbildning för styrelsemedlemmar, som bland annat SFV:s studiecentral erbjudit, är välinvesterad tid.

Samtidigt vet vi att det är omöjligt att helt förebygga all slags missbruk och brott. I dramatikern Henrik Ibsens näst sista pjäs John Gabriel Borkman – som för övrigt fick sin världspremiär på Svenska Teatern i Helsingfors 1897 – möter vi en bankdirektör som struntat i regelverken för placeringsverksamheten med katastrof som följd för ortens småsparare. Ibsen använde ett verkligt fall från Norge som byggmaterial. I vår tid toppas den nordiska ligan av en dansk socialtjänsteman som gjorde av med 117 miljoner danska kronor. Hon hade hittat ett hål i säkerhetsnätet och utnyttjat det.

Också en förvaltning behöver besiktigas och hållas uppdaterad. För att få syn på och eliminera osäkerhetsfaktorer lät vi på SFV hösten 2021 göra en extern granskning av alla processer och kontroller i ekonomiförvaltningen. Yttre expertögon granskade bygget ingående ur ett riskhanteringsperspektiv. Att bygga en stabil ekonomihantering skapar trygghet för alla parter – de förtroendevalda, personalen, föreningens medlemmar och, inte minst, donatorerna.

Att medierna är vaksamma och granskar är oerhört viktigt. Men det är bra att lyfta upp också det som fungerar. Också den lösningsorienterade journalistiken, de goda exemplens journalistik, är ett sätt att granska. Goda exempel sprider sig som ringar på vattnet.

Är då föreningar, fonder och stiftelser extra utsatta? Liisa Suvikumpu, verkställande direktör vid paraplyorganisationen Stiftelser och fonder rf, påpekade nyligen i ett inlägg i Hufvudstadsbladet att få samfund i Finland är lika transparenta som stiftelser. Information om verksamhet och ekonomi rapporteras aktivt av talrika stiftelser och publiceras på webben. Därtill är alla stiftelsers bokslut och verksamhetsberättelser tillgängliga för vem som helst hos Finlands patent­ och registerstyrelse. SFV:s finns att läsa också på våra egna webbsidor.