I distansundervisningens kölvatten

05 oktober 2022 kl. 15.00 – 18.00

Vad lärde vi oss under perioderna av distansundervisning? Hur kan vi didaktiskt utveckla den allt mer digitaliserade skolan? Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande undervisning i en digitaliserad lärmiljö? 

Katarina Rejman (FD, lektor i svenskämnets didaktik vid Stockholms universitet), Anna Slotte (docent, universitetslektor i pedagogik vid Pedagogiska fakulteten/Helsingfors universitet) och Kirsi Wallinheimo (ped.dr, FM, universitetslektor i de främmande språkens didaktik vid Helsingfors universitet) har skrivit en bok om digitaliserad undervisning.

Handboken I distansundervisningens kölvatten. Lärarerfarenheter och didaktiska perspektiv på digital undervisning bygger på erfarenheter som tolv lärare i årskurserna 5–9 har delat med sig av.

Katarina Rejman (Foto: Svenska barnboksinstitutet), Anna Slotte och Kirsi Wallinheimo har skrivit en handbok om digital undervisning som lanseras 5.10 i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Kommunikation, elevens olika roller, lärmaterial och ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv i en digitaliserad lärmiljö är några av de områden som diskuteras i boken.

Välkommen på lanseringsseminarium onsdagen den 5 oktober!

Anmäl dig här före den 28 september.

Anmäl dig här


SFV har finansierat forskningen, tryckningen av handboken och lanseringstillfället. 


Program 

15.00
Svenska folkskolans vänners välkomstord
Niklas Wahlström

15.10
Presentation av boken I distansundervisningens kölvatten. Lärarerfarenheter och didaktiska perspektiv på digital undervisning
Anna Slotte, Katarina Rejman och Kirsi Wallinheimo

15. 30
Tema 1. Multimodala texter – hur bedöma kvalitet?
Hannah Kaihovirta från Helsingfors universitet

15.50
Tema 2. Kollaborativt skrivande – att tänka och lära tillsammans
Annette "Netti" Kronholm från projektet Skrivande skola

16.10
Paus med traktering 

16.40
Tema 3. Framtidens distansundervisning
Charlotta Hilli från Åbo Akademi

17.00 
Paneldiskussion: De största lärdomarna och misstagen – vilka delar av distansundervisningen tar vi med oss?
Diskussionsledare: Jens Berg
Paneldeltagare: Pamela Granskog från Utbildningsstyrelsen, Petter Wallenius från Grundskolan Norsen, Kirsi Wallinheimo från Helsingfors universitet och William Nevalainen från Prakticum i Helsingfors.  

17.45
Avslutning
Katarina Rejman

•••

Seminariet är kostnadsfritt. Alla deltagare får ett exemplar av handboken.

Jag vill ha ett kostnadsfritt exemplar av boken men har inte möjlighet att delta i seminariet.


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors