Presentations- och medieträning

11 november 2022 kl. 09.00 – 11.00

Det finns en stor expertis samlad i föreningar och förbund. För att nå ut behöver man föra fram sitt budskap på ett strukturerat och intressant sätt men också känna sig bekväm att uppträda och tala inför publik och media. 

Under utbildningen i medie- och presentationsteknik tillsammans med Montem lär du dig att berätta om de frågor du brinner för inför media och annan publik. Utbildningen består av praktiska övningar i autentiska situationer och miljöer. Du får dessutom individuell respons och övar tillsammans med gruppen att ge respons.

Efter utbildningen kan du:

  • bygga upp och göra en levande presentation framför en publik
  • uppträda trovärdigt framför en kamera
  • hantera medierna så att du får fram ditt budskap.

Utbildningens målgrupp är anställda inom förbund och föreningar som vill föra organisationens talan i media.

Utbildningen omfattar:

  • En digital introduktion 11.11 kl. 9-11
  • Presentationsövningar 24.11 kl. 8.30-16
  • Medieträning 25.11 kl. 9-17
  • Individuellt arbete

Som utbildare fungerar Jens Berg, journalist och kommunikationsföretagare med mer än 25 års erfarenhet från mediebranschen som journalist, programledare och chef samt Stina Engström skådespelare och lektor i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan.

Utbildningens deltagaravgift är 200 euro som är subventionerad av SFV. I deltagaravgiften ingår förutom utbildningen, individuell respons, traktering och möjligheten att öva i riktiga studioutrymmen. För avbokningar efter sista anmälningsdag utan giltig orsak debiteras hela deltagaravgiften.

Utbildningen har begränsat antal platser, endast 8 stycken, som fylls upp i anmälningsordning. Endast en person per organisation kan delta och SFV förbehåller sig rätten att dela ut platserna åt utbildningens primära målgrupp.

Sista anmälningsdagen är 27.10.2022. Anmälan gäller för samtliga utbildningstillfällen.

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan du bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors