Föreningsteknik - en inspirationsföreläsning

21 september 2022 kl. 18.30 – 20.00

Är du föreningsaktiv och vill få en dos inspiration till ditt frivilliguppdrag?

Under föreläsningen med Malin Ström från Föreningsresursen går ni igenom olika verktyg som föreningarna kan använda för att strukturera upp sitt interna arbete och hur man ska göra för att få till en bra vi-känsla i föreningen. Inspirationsföreläsningen bjuder också på en fördjupning av vad som man ska göra i olika situationer som dyker upp i föreningslivet. 

Har du frågor som du gärna skulle diskutera under utbildningen? I sådana fall kan du ställa dem i samband med anmälan. Det kommer också att finnas möjlighet till diskussion under själva tillfället.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 18.9.2022.

Jag vill anmäla mig till föreläsningen

Välkommen med!

Kontaktperson: Malin Ström, malin.strom@sfv.fi.

Hållbarhetsaspekter genomsyrar våra evenemang och inkluderar alla deltagare. SFV:s studiecentral som arrangör strävar till hänsyn beträffande innehåll, socialt ansvar och förverkligande. Du som deltagare kan du bidra genom att vid förhinder avboka ditt deltagande i god tid och ge respons efter utbildningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


Plats
Nätet