Utbildning i effektmätning och genomslagskraft

02 februari 2022 kl. 14.00 – 20 april 2022, 15.00

Kompetenscentret Kentauri ordnar i samarbete med SFV:s studiecentral en utbildning i effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn. Syftet är att förbättra kunskaperna i hur man mäter sin organisations samhällsnytta. Som kursledare fungerar forskaren Marina Lindell.

Utbildningen består av sex moduler, varav två har förverkligats under hösten 2021. Modul 3 och 4 ordnas under våren 2022.

Utbildningen har genererat stort intresse och vi tar nu emot intresseanmälningar till modul 3 och 4. Skicka din intresseanmälan senast 28 januari 2022 till adressen amy.jagerskiold@sfv.fi.

I utbildningen ingår föreläsning, gruppdiskussioner, aktivt deltagande samt utvecklingsuppgifter.

Tidtabell för modul 3 och 4

Modul 3: Insamlande av data och analys

2.2.2022 kl. 14-16                    Föreläsning och gruppdiskussion

16.2.2022 kl. 14-15                  Verkstad

23.2.2022                                  Inlämning av utvecklingsuppgift

 

Modul 4: Att leda och koordinera effektmätning och genomslagskraft

30.3.2022 kl. 14-16                  Föreläsning och gruppdiskussion

13.4.2022 kl. 14-15                  Verkstad

20.4.2022                                  Inlämning av utvecklingsuppgift

 

Utbildningen sker i sin helhet på nätet och är avgiftsfri. Utbildningens innehåll har utvecklats av experter från kompetenscentret Kentauri.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kontaktperson: Amy Jägerskiöld, amy.jagerskiold@sfv.fi, 050-395 5900

 


Plats
Nätet