Introduktion till föreningsutveckling

25 januari 2022 kl. 15.00 – 17.00

Välkommen på ett introduktionstillfälle i föreningsutveckling med TALKO Österbotten som presenterar verktyg för hur man strukturerar föreningens administration och verksamhet på ett enkelt och användbart sätt. Verktyget hjälper er att få en klar bild av styrelsearbetet, hur uppgifterna är fördelade och hur styrelsen mår. Under introduktionstillfället får ni bekanta er med verktyget som kan användas i föreningen. 

Tillfället är öppet för alla, men målgruppen är i första hand styrelseaktiva i föreningar. Innehållet riktar sig speciellt bra till lokalföreningar.

TALKO Österbotten är ett projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO. Projektet genomförs av Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärer är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV, Svensk-Österbottniska samfundet och Letterstedtska föreningen.

Kontaktperson: Amy Jägerskiöld, pedagogisk planerare, amy.jagerskiold@sfv.fi, 050 3955 900.

Kursen hålls via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmäl dig senast 21 januari.

Jag vill anmäla mig till kursen


Plats
Nätet