Utbildning i effektmätning och genomslagskraft

14 oktober 2021 kl. 14.00 – 15.30

Kompetenscentret Kentauri ordnar i samarbete med SFV en utbildning i effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn. Syftet är att förbättra kunskaperna i hur man mäter sin organisations samhällsnytta. Som kursledare fungerar forskaren Marina Lindell.

Utbildningen består av sex moduler, varav två förverkligas hösten 2021. De övriga modulerna arrangeras under 2022.

Följande moduler ordnas hösten 2021:

  • Modul1: Begrepp inom genomslagskraft och effektmätning
  • Modul 2: Mål och mätare.

Vardera modulen sker tidsmässigt över tre veckor, och består av följande delar:

  • Inledande träff med en inledande föreläsning + litteratur
  • Utvecklingsuppgift enligt temat, anpassad för den egna organisationen
  • Frivilliga verkstadsträffar, möjlighet att få sparrning med den egna uppgiften av utbildarna
  • Opponering av utvecklingsuppgifterna i mindre grupper
  • Respons på den egna utvecklingsuppgiften av gruppen och av utbildaren

Utbildningen sker i sin helhet på nätet och är avgiftsfri. Begränsat deltagarantal. Utbildningens innehåll har utvecklats av experter från kompetenscentret Kentauri.

Tidtabell

Begrepp inom genomslagskraft: 14.1028.10.2021

Inledande träff på nätet: 14.10 kl. 14–15.30
Verkstäder (frivilliga) 21.10 och 28.10 kl. 14–15
I utbildningen bekantar vi oss med begreppen genomslagskraft och samhällsnytta via en effektkedja.

Mål och mätare: 18.113.12.2021

Inledande träff på nätet: 18.11 kl. 14–15.30
Verkstäder (frivilliga) 26.11 och 3.12 kl. 14-15
I utbildningen bekantar vi oss med att ställa upp mål och att välja lämpliga mätare.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, 050-3421 890, anna-karin.ohman@sfv.fi

Anmäl dig senast 10.10. Anmälningen gäller för de två första modulerna. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Jag vill anmäla mig till kursen


Plats
Nätet