Kaj Kunnas: livet är förändring

27 april 2021 kl. 14.00 – 15.30

Att leva är att vara mitt i en konstant förändring. Varje dag, vecka, månad och år, från det att vi föds. En del förändringar är så små och vardagliga att vi inte ens registrerar dem, medan andra är stora och omvälvande brytningsskeden i livet. Liksom att gå i pension, då vardagen och rutinerna förändras totalt.

Pensioneringen, pensionstiden och andra stora brytningsskeden kan väcka frågor och starka känslor redan på förhand eller först efter att den nya vardagen har trätt in i bilden. Både positiva och negativa tankar, och reaktioner. Hör Kaj Kunnas berätta om hur han förhåller sig till de förändringar livet medför och ta del av Kajs tips som kan vara till nytta i din egen vardag och hur du ser på förändringar i ditt eget liv.

Den virtuella föreläsningen sker i dialog med publiken. Du är välkommen att ställa frågor eller dela med dig av dina egna tankar både på förhand och under Kajs framförande.

Anmäl dig här: Kaj Kunnas: Livet är förändring - Folkhälsan

Är det första gången du deltar i en digital föreläsning via Zoom? Vi arrangerar ett träningstillfälle dagen innan för att testa programmet.

Välkommen med!

Arrangörer: Svenska folkskolans vänner, Folkhälsans förbund, Svenska pensionärsförbundet, Röda Korset Österbottens svenska distrikt, ilaag-projektet

Kontaktperson: Maria Östman, Folkhälsan, tfn. 044-7886260, maria.ostman@folkhalsan.fi


Plats
Nätet