Pågående: Ett förändrat civilsamhällesklimat

15 december 2021 kl. 12.00 – 31 december 2021, 12.00

Svenska folkskolans vänner och Förbundsarenan erbjuder föreningar, förbund och andra intresserade möjlighet att ta del av inspelat innehåll i form av en webbkurs från Organisationskonferensen 2020. Det övergripande temat är Hållbarhet. 

Filip Wijkström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och har sedan början av 1990-talet studerat och undervisat om det civila samhället och dess idéburna organisationer. Filip ansvarar för verksamheten vid Stockholm Center för Civil Society Studies (civilsociety.se) och arbetar också nära Ideell Arena i utvecklingen av deras ledarskapsprogram. 

Innehåll: Hur kan och ska de finlandssvenska ideella organisationerna förhålla sig till aktuella samhällsutmaningar? Det växer fram nya eller åtminstone annorlunda sätt för hur människor väljer att engagera sig. Detta påverkar också utrymmet och möjligheterna för de klassiska folkrörelserna att bedriva sin verksamhet, och andra aktörer träder in och tar allt mer plats i det civila samhället. Hur förhåller vi oss till dessa ändringar? Filip Wijkström presenterar olika perspektiv med utgångspunkt i sin forskning om civilsamhällets utveckling i Sverige. Vilka trender påverkar våra organisationer, hur påverkar civilsamhället utvecklingen av samhället och vilka trender bör vi vara uppmärksamma på för att leda våra organisationer mot en hållbar framtid?

Gör så här: Ta del av kursen antingen i grupp (styrelsen, personalen eller alla tillsammans) eller enskilt. Filmen är 60 minuter lång. Du får en länk till webbkursen genom att anmäla dig (länken kommer i e-postbekräftelsen). 

Anmäl dig här

Målgrupp: Förtroendevalda och anställda inom finlandssvenska föreningar och förbund.

Webbkursen är tillgänglig på webben fram till slutet av 2021.


Plats
Nätet