Läslust i en digital tid

19 november 2020 kl. 14.00 – 16.00

Ett inspirerande webinarium om poddar, bloggar och digitala bokcirklar för främjande av läslusten hos barn och unga.

Läslust i en digital tid

Tobias Gard pratar om hur sociala medier såsom podcasts, bloggar och vloggar kan få barn och unga att hitta lusten att läsa. Han förklarar också hur fenomen såsom Creepypasta och Fanfiction som vuxit sig stora på Internet kan skapa intresse för berättelser och berättande.

Tobias Gard arbetar som skol- och ungdoms-bibliotekarie i Trollhättan. Han har mottagit pris för hur han med hjälp av digital teknik väcker lust att läsa. Vid sidan om sitt arbete som bibliotekarie skriver Tobias böcker och driver podcasten ”Död mans pod”.

Litteratursamtal i molnet – vad hände sedan?

Våren 2019 gjordes en satsning på fortbildning kring digitala bokcirklar och boksamtal. Lisa Ahlvik var en av dem som hakade på. Hör henne berätta om sina erfarenheter av Fejsbokcirkeln, en digital bokcirkel i KulturÖsterbottens regi. Hon ger också konkreta tips och råd till den som funderar på att starta en digital bokcirkel.

Lisa Ahlvik jobbar som specialbibliotekarie i Pedersöre.

Bokcirkeln som lärmetod

I början av 1900-talet etablerades studiecirkeln i Finland. Efter 100 år tror vi fortfarande på bokcirkeln som lärmetod - den är en plats för bildning och gemenskap, och främjar ett aktivt medborgarskap i samhället. Hör Anna-Karin Öhman från SFV:s studiecentral berätta om SFV:s satsningar på bokcirkeln.

Målgrupp: bibliotekspersonal, lärare och andra intresserade

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi eller 050-3421890.

Arrangörer: SFV, KulturÖsterbotten och Vasa Stadsbibliotek/AKEpampas

Webinariet ordnas digitalt via Zoom. Länken till Zoom-rummet skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen.

Anmälan senast 18.11.

Anmäl dig här


Plats
Nätet