Att leda sig själv

25 september 2020 kl. 09.00 – 11.00

”Det spelar ingen roll hur fort man springer med bollen om man springer åt fel håll”, sade Lisa 5 år.

Så sant! Idag är det många som springer utan ett tydligt mål, med många mål eller med ett alltför avlägset mål. Tiden rusar iväg och vi efter den. Tiden blir en kamp mot allt för många deadlines och ofta hör vi oss själva sucka ”sen bara...”.

Hur skall man handskas med sin tid? Hur ställer man upp realistiska mål som för både en själv och sin organisation framåt? Tillsammans med coachen Frida Nylund jobbar vi kring och fördjupar oss i vår egen tidsanvändning. Vi övar oss också i att skapa mera tid. Frida har 20 års erfarenhet från organisationsvärlden och bjuder på konkreta exempel från sin egen bakgrund.

Under kursen får du:

  • en fördjupad kunskap om begreppet tid
  • lära känna dina egna tidstjuvar
  • träna på din egen tidshantering
  • öva dig i att prioritera och ställa mål för både ditt eget och din organisations bästa
  • skapa en träningsplan som ger dig resurser att jobba med ditt eget ledarskap, din tidsanvändning och målformulering.

Föreläsningen arrangeras via nätet med Zoom. Deltagarna kan delta via egen dator eller gemensamt via storskärm på SFV i Åbo, Tavastgatan 30 D 33-34.

Föreläsningen består av två tillfällen:

  • fredag 25.9 kl. 9–11
  • fredag 23.10 kl. 9–11

Kaffe serveras från kl. 9. Fridas föreläsning börjar kl. 9:30.

Målgrupp: Organisationsanställda och föreningsaktiva i Åboland.

Anmälningen gäller för båda tillfällena. Skriv i meddelanderutan om du tänker delta från SFV-kansliet. Länken till Zoom-rummet skickas senare.

Anmäl dig här

 


Plats
Nätet eller SFV-kansliet i Åbo
Tavastgatan 30 D 33-34
20700 Åbo