Webbkurs: Föreningsliv och kurser online- hurdå?

16 april 2020 kl. 10.00 – 11.00

Vi är många inom föreningslivet som nu befinner oss i en situation där vi inte längre kan mötas eller hålla kurser på samma sätt som tidigare. Det betyder dock inte att vi inte kan mötas alls - i stället behöver vi hitta andra sätt att träffas! För i situationer där vi behöver hålla fysisk distans till andra, blir föreningsverksamhet om möjligt ännu mer värdefull. SFV arrangerar under april månad en webbkurs i tre delar med Linda Mannila, som disputerat i datavetenskap med inriktning på lärande.

Del 1: Föreningsliv och kurser online - hurdå? 3.4 kl. 10-11
Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att fortsätta kursverksamhet och föreningsliv på nätet?
Kan all föreningsverksamhet förverkligas på distans?
Hur kan det se ut i praktiken?

Del 2: Att streama träffar online 8.4 kl 10-11
Vilka verktyg kan man använda? 
Hur kan man planera upplägget?
Frågor och svar

Del 3: Hur åstadkommer man interaktivitet online? 16.4 kl 10-11
Vilka verktyg kan man använda? 
Hur kan man planera upplägget?
Frågor och svar

Anmäl dig här

Anmälningen gäller för alla tre delarna.

Har du frågor, kontakta Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi, eller 050-3421890


Plats
Nätet