Sekreterarkurs: föreningens administration

02 oktober 2024 kl. 19.00 – 20.30

Möteskallelse, föredragningslista, protokoll, protokollsutdrag... Som sekreterare i en förening har du oftast en avgörande roll när det gäller föreningens administration. Men vad säger föreningslagen och vad kan styrelsen själva besluta om?

Välkommen på en digital kurs där du lär dig det du behöver veta för att organisera och  navigera rätt i ditt arbete som sekreterare i en lokal förening. Det finns också tid för erfarenhetsutbyte och diskussion med andra deltagare.

Som utbildare fungerar Malin Ström, sakkunnig i föreningsfrågor vid SFV och ansvarig för Föreningsresursen  – en webbplats som erbjuder föreningskunskap, tips och råd gällande föreningsliv i Finland.

Meddela gärna vid anmälan om det är något speciellt som du vill att tas upp under utbildningen.

Anmäl dig senast 29.9. Välkommen med! 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Kontaktperson: Malin Ström 050 526 2295, malin.strom@sfv.fi eller Amy Jägerskiöld 050 395 5900, amy.jagerskiold@sfv.fi.

Zoom-länken till utbildningen skickas några dagar innan tillfället.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 


Plats
Nätet