Informationstillfälle om öppenhetsregistret

07 maj 2024 kl. 14.00 – 15.30

Driver er organisation påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna? Kom på det digitala informationstillfället som SFV ordnar med statens revisionsverk om öppenhetsregistret. 

Vad är öppenhetsregistret?

Finlands öppenhetsregister öppnades den 1 januari 2024 för dem som bedriver långsiktig och planmässig påverkanskommunikation, dvs. lobbing och rådgivning inom påverkanskommunikation. Om man har fler än fem kontakter under ett kalenderår som riktar sig mot riksdagen och ministerierna ska man anmäla organisationen till öppenhetsregistret. Målet är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan samt stärka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och demokratin. 

Innehållet i digitala informationstillfället 7.5

Ines Gullichsen, överrevisor vid statens revisionsverk berättar vad öppenhetsregistret är och vad du behöver komma ihåg då ni driver påverkansarbete.  

Mia Wikström, kommunikationschef vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, berättar hur de i praktiken lagt upp arbetet och rutinerna i fråga om öppenhetsregistret.

Utbildningen riktar sig främst till dig som bedriver påverkansarbete i en förening eller ett förbund. 

Vill du ställa frågor kan du skicka in dem i samband med anmälan eller genom att kontakta Amy Jägerskiöld.

Välkommen med!  

Jag vill anmäla mig till utbildningen

 

Har du frågor? Kontakta Amy Jägerskiöld 050 395 5900, amy.jagerskiold@sfv.fi

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Bild: Marie Lillhannus


Plats
Nätet