Den svenska utbildningsvägens framtid 2024

10 april 2024 kl. 08.30 – 17.30

Hur kan vi stärka och höja kvaliteten?


Välkommen till konferensen Den svenska utbildningsvägens framtid där vi fokuserar på att skapa en jämlik, inkluderande och högkvalitativ svenskspråkig utbildning på alla nivåer. Konferensen bygger på utredningen om svenskspråkig utbildning och är en fortsättning på de framgångsrika konferenserna 2022 och 2023. Årets konferens fokuserar på allmänbildande utbildning och tar avstamp i aktuella utvärderingar och lärresultat. 

Vi inleder konferensen med att reflektera över föregående års diskussioner för att sedan gå över till frågor om regeringsprogrammet och samhällsutvecklingen samt trender och utmaningar inom utbildningen. Vi kommer att analysera hur dessa faktorer påverkar den svenskspråkiga utbildningen och hur vi kan stärka och höja kvaliteten på den. 

Professor Francesca Borgonovi från OECD Centre for Skills och University College London kommer att hålla en keynote-presentation med titeln "Factors, trends and future perspectives for learning and well-being through the lens of large-scale international assessments".

Övriga medverkande är universitetsforskare Kari Nissinen, Jyväskylä universitet, undervisningsråd Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen samt utvärderingsexpert Chris Silverström, Nationella centret för utbildningsutvärdering. Moderator för evenemanget är Lia Markelin, tankesmedjan Magma.

Konferensen riktar sig till dig som på något plan arbetar med den svenskspråkiga utbildningen i Finland. En del av konferensens program livestreamas på sfv.fi/stream.

Anmäl dig senast den 18 mars genom att boka en biljett till en av de nio smågruppsdiskussionerna som äger rum mellan kl. 13.15 –14.15.

Antalet platser är begränsat. Platserna fylls i anmälningsordning. Konferensen är kostnadsfri. Arrangörerna bjuder på trakteringen.
 

Jag vill anmäla mig till konferensen


Program
 

8.30  Frukost och registrering

9.00  Välkomsthälsning
Johan Aura, kanslichef, Svenska folkskolans vänner

9.10  Musikinslag 
Elever från Granhultsskolan

9.20  Hur gick det sen? – en tillbakablick på konferensen och
smågruppsdiskussionerna 2023

Pamela Granskog, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet 

10.00 Hälsningar från undervisningsministern 
Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister

10.20 Paus

10.30 Lärresultat, kartläggningar och trender – en översikt av aktuella
rapporter om den svenskspråkiga utbildningen

Kari Nissinen, Jyväskylä universitet (anförande på finska)
Chris Silverström, Nationella centret för utbildningsutvärdering 
Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen

11.50 Instruktioner för smågruppsdiskussionerna  

12.00 Lunch

På Scandic Hub, Annegatan 18

13.15 Parallella diskussioner i smågrupper

14.30 Sammandrag av smågruppsdiskussionerna 
(i festsalen)

15.15 Factors, trends and future perspectives for learning and well-being through the lens of large-scale international assessments (anförande på engelska)
Francesca Borgonovi, chef för Skills Analysis team vid OECD Centre for Skills och British Academy Global Professor vid University College London 

16.15 Avslutning
Marianne West-Ståhl, direktör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Kurt Torsell, direktör, Svenskspråkig verksamhet, Utbildningsstyrelsen

16.30 Mingel

 

Kontakt


Konferensen arrangeras av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Regionförvaltningsverket och Svenska folkskolans vänner.

Pamela Granskog, UKM, pamela.granskog@gov.fi 
Kurt Torsell, UBS, kurt.torsell@oph.fi
Marianne West-Ståhl, RFV, marianne.west-stahl@avi.fi 
Niklas Wahlström, SFV, niklas.wahlstrom@sfv.fi

 

Smågrupper

En utförligare beskrivning av smågruppernas innehåll finns i konferensens anmälningsformulär.


1. Hur hjälper vi de allra svagaste? 
2. Hur öka intresset för det andra inhemska språket finska? 
3. Hur stärka basfärdigheterna? 
4. Alla unga behöver sociala sammanhang! 
5. Hållbar användning av digitala verktyg i skolan 
6. Välbefinnande, trivsel och trygga relationer i småbarnspedagogik och utbildning 
7. Vårdnadshavarens roll – delaktighet, samarbete, stöd, samsyn och ansvar 
8. Språkmedvetenhet som kompetens 
9. Hållbart ledarskap som främjar personalens välmående


Plats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18, Helsingfors
00120 Helsingfors